Hebrews 1:10

Albanian(i) 10 Ata do të prishen, por ti mbetesh; edhe të gjithë do të vjetrohen si rrobë,