Psalms 136:5

Albanian(i) 5 atë që ka bërë qiejtë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,