Psalms 115:15

Albanian(i) 15 Qofshin të bekuar nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.