Psalms 104:30

Albanian(i) 30 Ti dërgon frymën tënde dhe ata krijohen, kështu ti ripërtërin faqen e dheut.