John 21:3

ACVI(i)
   3 G4613 N-NSM σιμων SIMON G4074 N-NSM πετρος PETER G3004 V-PAI-3S λεγει SAYS G846 P-DPM αυτοις TO THEM G5217 V-PAI-1S υπαγω I AM GOING G232 V-PAN αλιευειν TO HARVEST FISH G3004 V-PAI-3P λεγουσιν THEY SAY G846 P-DSM αυτω TO HIM G2249 P-1NP ημεις WE G2532 CONJ και ALSO G2064 V-PNI-1P ερχομεθα GO G4862 PREP συν WITH G4671 P-2DS σοι THEE G1831 V-2AAI-3P εξηλθον THEY WENT FORTH G2532 CONJ και AND G2117 ADV ευθυς STRAIGHTAWAY G1684 V-2AAI-3P ενεβησαν ENTERED G1519 PREP εις INTO G3588 T-ASN το THE G4143 N-ASN πλοιον BOAT G2532 CONJ και AND G1722 PREP εν IN G1565 D-DSF εκεινη THAT G3588 T-DSF τη THA G3571 N-DSF νυκτι NIGHT G4084 V-AAI-3P επιασαν THEY CAUGHT G3762 A-ASN ουδεν NOTHING