1 Samuel 2:14

ABP_GRK(i)
  14 G2532 και G3960 επάταξεν G1473 αυτήν G1519 εις G3588 τον G3003.1 λέβητα G3588 τον G3173 μέγαν G2228 η G1519 εις G3588 το G5469.2 χαλκείον G2228 η G1519 εις G3588 την G5559.4 χύτραν G2532 και G3956 παν G3739 ο G302 αν G305 ανέβη G1722 εν G3588 τη G2906.1 κρεάγρα G2983 ελάμβανεν G1438 εαυτώ G3588 ο G2409 ιερεύς G2596 κατά G3592 τάδε G4160 εποίουν G3956 παντί G* Ισραήλ G1722 εν G* Συλώ G3588 τοις G2064 ερχομένοις G2380 θύσαι G3588 τω G2962 κυρίω
Reformed Dating