Psalms 36:5

  36:5   2962 κύριε O lord, 1722 εν [2is in 3588 τω 3the 3772 ουρανώ 4heaven 3588 το   1656-1473 έλεός σου 1your mercy], 2532 και and 3588 η   225-1473 αλήθειά σου your truth 2193 έως unto 3588 των the 3507 νεφελών clouds.