Luke 19:31

  19:31   2532 και And 1437 εάν if 5100 τις anyone 1473-2065 υμάς ερωτά asks you, 1223 διά On account of 5100 τι why 3089 λύετε do you untie? 3779 ούτως thus 2046 ερείτε shall you say 1473 αυτώ to him 3754 ότι that, 3588 ο   2962 κύριος αυτού His master 5532 χρείαν [2need 2192 έχει 1has].