John 2:1

  2:1   2532 και And 3588 τη the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   5154 τρίτη 1third] 1062 γάμος a wedding 1096 εγένετο took place 1722 εν in * Κανά Cana 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee. 2532 και And 1510.7.3 ην [4was 3588 η 1the 3384 μήτηρ 2mother 3588 του   * Ιησού 3of Jesus] 1563 εκεί there.