John 11:34

  11:34   2532 και And 2036 είπε he said, 4226 που Where 5087 τεθείκατε have you placed 1473 αυτόν him? 3004 λέγουσιν They say 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O Lord, 2064 έρχου come 2532 και and 1492 ίδε see!