Jeremiah 29:5

  29:5   3618 οικοδομήσατε Build 3614 οικίας houses, 2532 και and 2730 κατοικήσατε dwell, 2532 και and 5452 φυτεύσατε plant 3857 παραδείσους gardens, 2532 και and 2068 φάγεσθε eat 3588 τους   2590-1473 καρπούς αυτών of their fruits!