Ezekiel 4:1

  4:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ unto yourself 4141.4 πλίνθον a brick! 2532 και and 5087 θήσεις you shall put 1473 αυτήν it 4253 προ before 4383-1473 προσώπου σου your face,; 2532 και and 1234.2 διαγράψεις you shall diagram 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν it 4172 πόλιν the city 3588 την   * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.