Acts 9:5

  9:5   2036-1161 είπε δε And he said, 5100 τις Who 1510.2.2 ει are you, 2962 κύριε O Lord? 3588 ο   1161 δε And 2962 κύριος the Lord 2036 είπεν said, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am * Ιησούς Jesus, 3739 ον whom 1473 συ you 1377 διώκεις persecute. 4642 σκληρόν It is hard 1473 σοι to you 4314 προς [2against 2759 κέντρα 3spurs 2979 λακτίζειν 1to kick].