Acts 1:6

  1:6   3588 οι They 3303 μεν indeed 3767 ούν then 4905 συνελθόντες having come together, 1905 επηρώτων asked 1473 αυτόν him, 3004 λέγοντες saying, 2962 κύριε O Lord, 1487 ει is it 1722 εν in 3588 τω   5550-3778 χρόνω τούτω this time 600 αποκαθιστάνεις you restore 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 τω   * Ισραήλ to Israel?