2 Samuel 14:10

  14:10   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 3588 ο The one 2980 λαλούντα speaking 4314 προς to 1473 σε you 4487 ρήμα a word, 71 άγαγε lead 1473 αυτόν him 4314 προς to 1473 εμέ me! 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4369 προσθήσει shall anyone proceed 2089 έτι yet 680 άψασθαί to touch 1473 σου you.