John 3:2

TR(i)
  2 G3778 D-NSM ουτος G2064 (G5627) V-2AAI-3S ηλθεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G3571 N-GSF νυκτος G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G4461 HEB ραββι G1492 (G5758) V-RAI-1P οιδαμεν G3754 CONJ οτι G575 PREP απο G2316 N-GSM θεου G2064 (G5754) V-2RAI-2S εληλυθας G1320 N-NSM διδασκαλος G3762 A-NSM ουδεις G1063 CONJ γαρ G5023 D-APN ταυτα G3588 T-APN τα G4592 N-APN σημεια G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G4160 (G5721) V-PAN ποιειν G3739 R-APN α G4771 P-2NS συ G4160 (G5719) V-PAI-2S ποιεις G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G1510 (G5753) V-PXS-3S η G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3326 PREP μετ G846 P-GSM αυτου
ERV(i) 2 The same came unto him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these signs that thou doest, except God be with him.