John 3

TR(i)
  1 G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G444 N-NSM ανθρωπος G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G5330 N-GPM φαρισαιων G3530 N-NSM νικοδημος G3686 N-NSN ονομα G846 P-DSM αυτω G758 N-NSM αρχων G3588 T-GPM των G2453 A-GPM ιουδαιων
  2 G3778 D-NSM ουτος G2064 (G5627) V-2AAI-3S ηλθεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G3571 N-GSF νυκτος G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G4461 HEB ραββι G1492 (G5758) V-RAI-1P οιδαμεν G3754 CONJ οτι G575 PREP απο G2316 N-GSM θεου G2064 (G5754) V-2RAI-2S εληλυθας G1320 N-NSM διδασκαλος G3762 A-NSM ουδεις G1063 CONJ γαρ G5023 D-APN ταυτα G3588 T-APN τα G4592 N-APN σημεια G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G4160 (G5721) V-PAN ποιειν G3739 R-APN α G4771 P-2NS συ G4160 (G5719) V-PAI-2S ποιεις G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G1510 (G5753) V-PXS-3S η G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3326 PREP μετ G846 P-GSM αυτου
  3 G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G281 HEB αμην G281 HEB αμην G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G4671 P-2DS σοι G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G5100 X-NSM τις G1080 (G5686) V-APS-3S γεννηθη G509 ADV ανωθεν G3756 PRT-N ου G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G1492 (G5629) V-2AAN ιδειν G3588 T-ASF την G932 N-ASF βασιλειαν G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
  4 G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον G3588 T-NSM ο G3530 N-NSM νικοδημος G4459 ADV-I πως G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G444 N-NSM ανθρωπος G1080 (G5683) V-APN γεννηθηναι G1088 N-NSM γερων G1510 (G5752) V-PXP-NSM ων G3361 PRT-N μη G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2836 N-ASF κοιλιαν G3588 T-GSF της G3384 N-GSF μητρος G846 P-GSM αυτου G1208 ADV δευτερον G1525 (G5629) V-2AAN εισελθειν G2532 CONJ και G1080 (G5683) V-APN γεννηθηναι
  5 G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G281 HEB αμην G281 HEB αμην G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G4671 P-2DS σοι G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G5100 X-NSM τις G1080 (G5686) V-APS-3S γεννηθη G1537 PREP εξ G5204 N-GSN υδατος G2532 CONJ και G4151 N-GSN πνευματος G3756 PRT-N ου G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G1525 (G5629) V-2AAN εισελθειν G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G932 N-ASF βασιλειαν G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
  6 G3588 T-NSN το G1080 (G5772) V-RPP-NSN γεγεννημενον G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G4561 N-GSF σαρκος G4561 N-NSF σαρξ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G1080 (G5772) V-RPP-NSN γεγεννημενον G1537 PREP εκ G3588 T-GSN του G4151 N-GSN πνευματος G4151 N-NSN πνευμα G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν
  7 G3361 PRT-N μη G2296 (G5661) V-AAS-2S θαυμασης G3754 CONJ οτι G2036 (G5627) V-2AAI-1S ειπον G4671 P-2DS σοι G1163 (G5904) V-PQI-3S δει G5209 P-2AP υμας G1080 (G5683) V-APN γεννηθηναι G509 ADV ανωθεν
  8 G3588 T-NSN το G4151 N-NSN πνευμα G3699 ADV οπου G2309 (G5719) V-PAI-3S θελει G4154 (G5719) V-PAI-3S πνει G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G5456 N-ASF φωνην G846 P-GSN αυτου G191 (G5719) V-PAI-2S ακουεις G235 CONJ αλλ G3756 PRT-N ουκ G1492 (G5758) V-RAI-2S οιδας G4159 ADV-I ποθεν G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G2532 CONJ και G4226 PRT-I που G5217 (G5719) V-PAI-3S υπαγει G3779 ADV ουτως G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G1080 (G5772) V-RPP-NSM γεγεννημενος G1537 PREP εκ G3588 T-GSN του G4151 N-GSN πνευματος
  9 G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G3530 N-NSM νικοδημος G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G4459 ADV-I πως G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G5023 D-NPN ταυτα G1096 (G5635) V-2ADN γενεσθαι
  10 G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G4771 P-2NS συ G1510 (G5748) V-PXI-2S ει G3588 T-NSM ο G1320 N-NSM διδασκαλος G3588 T-GSM του G2474 N-PRI ισραηλ G2532 CONJ και G5023 D-APN ταυτα G3756 PRT-N ου G1097 (G5719) V-PAI-2S γινωσκεις
  11 G281 HEB αμην G281 HEB αμην G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G4671 P-2DS σοι G3754 CONJ οτι G3739 R-ASN ο G1492 (G5758) V-RAI-1P οιδαμεν G2980 (G5719) V-PAI-1P λαλουμεν G2532 CONJ και G3739 R-ASN ο G3708 (G5758) V-RAI-1P-ATT εωρακαμεν G3140 (G5719) V-PAI-1P μαρτυρουμεν G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G3141 N-ASF μαρτυριαν G2257 P-1GP ημων G3756 PRT-N ου G2983 (G5719) V-PAI-2P λαμβανετε
  12 G1487 COND ει G3588 T-APN τα G1919 A-APN επιγεια G2036 (G5627) V-2AAI-1S ειπον G5213 P-2DP υμιν G2532 CONJ και G3756 PRT-N ου G4100 (G5719) V-PAI-2P πιστευετε G4459 ADV-I πως G1437 COND εαν G2036 (G5632) V-2AAS-1S ειπω G5213 P-2DP υμιν G3588 T-APN τα G2032 A-APN επουρανια G4100 (G5692) V-FAI-2P πιστευσετε
  13 G2532 CONJ και G3762 A-NSM ουδεις G305 (G5758) V-RAI-3S αναβεβηκεν G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G1487 COND ει G3361 PRT-N μη G3588 T-NSM ο G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2597 (G5631) V-2AAP-NSM καταβας G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G3588 T-GSM του G444 N-GSM ανθρωπου G3588 T-NSM ο G1510 (G5752) V-PXP-NSM ων G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3772 N-DSM ουρανω
  14 G2532 CONJ και G2531 ADV καθως G3475 N-NSM μωσης G5312 (G5656) V-AAI-3S υψωσεν G3588 T-ASM τον G3789 N-ASM οφιν G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2048 A-DSF ερημω G3779 ADV ουτως G5312 (G5683) V-APN υψωθηναι G1163 (G5904) V-PQI-3S δει G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G3588 T-GSM του G444 N-GSM ανθρωπου
  15 G2443 CONJ ινα G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G1519 PREP εις G846 P-ASM αυτον G3361 PRT-N μη G622 (G5643) V-2AMS-3S αποληται G235 CONJ αλλ G2192 (G5725) V-PAS-3S εχη G2222 N-ASF ζωην G166 A-ASF αιωνιον
  16 G3779 ADV ουτως G1063 CONJ γαρ G25 (G5656) V-AAI-3S ηγαπησεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-ASM τον G2889 N-ASM κοσμον G5620 CONJ ωστε G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G846 P-GSM αυτου G3588 T-ASM τον G3439 A-ASM μονογενη G1325 (G5656) V-AAI-3S εδωκεν G2443 CONJ ινα G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G1519 PREP εις G846 P-ASM αυτον G3361 PRT-N μη G622 (G5643) V-2AMS-3S αποληται G235 CONJ αλλ G2192 (G5725) V-PAS-3S εχη G2222 N-ASF ζωην G166 A-ASF αιωνιον
  17 G3756 PRT-N ου G1063 CONJ γαρ G649 (G5656) V-AAI-3S απεστειλεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G846 P-GSM αυτου G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2889 N-ASM κοσμον G2443 CONJ ινα G2919 (G5725) V-PAS-3S κρινη G3588 T-ASM τον G2889 N-ASM κοσμον G235 CONJ αλλ G2443 CONJ ινα G4982 (G5686) V-APS-3S σωθη G3588 T-NSM ο G2889 N-NSM κοσμος G1223 PREP δι G846 P-GSM αυτου
  18 G3588 T-NSM ο G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G1519 PREP εις G846 P-ASM αυτον G3756 PRT-N ου G2919 (G5743) V-PPI-3S κρινεται G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G3361 PRT-N μη G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G2235 ADV ηδη G2919 (G5769) V-RPI-3S κεκριται G3754 CONJ οτι G3361 PRT-N μη G4100 (G5758) V-RAI-3S πεπιστευκεν G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G3588 T-GSM του G3439 A-GSM μονογενους G5207 N-GSM υιου G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
  19 G3778 D-NSF αυτη G1161 CONJ δε G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSF η G2920 N-NSF κρισις G3754 CONJ οτι G3588 T-NSN το G5457 N-NSN φως G2064 (G5754) V-2RAI-3S εληλυθεν G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2889 N-ASM κοσμον G2532 CONJ και G25 (G5656) V-AAI-3P ηγαπησαν G3588 T-NPM οι G444 N-NPM ανθρωποι G3123 ADV μαλλον G3588 T-ASN το G4655 N-ASN σκοτος G2228 PRT η G3588 T-ASN το G5457 N-ASN φως G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1063 CONJ γαρ G4190 A-NPN πονηρα G846 P-GPM αυτων G3588 T-NPN τα G2041 N-NPN εργα
  20 G3956 A-NSM πας G1063 CONJ γαρ G3588 T-NSM ο G5337 A-APN φαυλα G4238 (G5723) V-PAP-NSM πρασσων G3404 (G5719) V-PAI-3S μισει G3588 T-ASN το G5457 N-ASN φως G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G4314 PREP προς G3588 T-ASN το G5457 N-ASN φως G2443 CONJ ινα G3361 PRT-N μη G1651 (G5686) V-APS-3S ελεγχθη G3588 T-NPN τα G2041 N-NPN εργα G846 P-GSM αυτου
  21 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G4160 (G5723) V-PAP-NSM ποιων G3588 T-ASF την G225 N-ASF αληθειαν G2064 (G5736) V-PNI-3S ερχεται G4314 PREP προς G3588 T-ASN το G5457 N-ASN φως G2443 CONJ ινα G5319 (G5686) V-APS-3S φανερωθη G846 P-GSM αυτου G3588 T-NPN τα G2041 N-NPN εργα G3754 CONJ οτι G1722 PREP εν G2316 N-DSM θεω G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G2038 (G5772) V-RPP-NPN ειργασμενα
  22 G3326 PREP μετα G5023 D-APN ταυτα G2064 (G5627) V-2AAI-3S ηλθεν G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G3101 N-NPM μαθηται G846 P-GSM αυτου G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2453 A-ASF ιουδαιαν G1093 N-ASF γην G2532 CONJ και G1563 ADV εκει G1304 (G5707) V-IAI-3S διετριβεν G3326 PREP μετ G846 P-GPM αυτων G2532 CONJ και G907 (G5707) V-IAI-3S εβαπτιζεν
  23 G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G2491 N-NSM ιωαννης G907 (G5723) V-PAP-NSM βαπτιζων G1722 PREP εν G137 N-PRI αινων G1451 ADV εγγυς G3588 T-GSM του G4530 N-PRI σαλειμ G3754 CONJ οτι G5204 N-NPN υδατα G4183 A-NPN πολλα G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1563 ADV εκει G2532 CONJ και G3854 (G5708) V-IDI-3P παρεγινοντο G2532 CONJ και G907 (G5712) V-IPI-3P εβαπτιζοντο
  24 G3768 ADV ουπω G1063 CONJ γαρ G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G906 (G5772) V-RPP-NSM βεβλημενος G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G5438 N-ASF φυλακην G3588 T-NSM ο G2491 N-NSM ιωαννης
  25 G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G3767 CONJ ουν G2214 N-NSF ζητησις G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G3101 N-GPM μαθητων G2491 N-GSM ιωαννου G3326 PREP μετα G2453 A-GPM ιουδαιων G4012 PREP περι G2512 N-GSM καθαρισμου
  26 G2532 CONJ και G2064 (G5627) V-2AAI-3P ηλθον G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2491 N-ASM ιωαννην G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3P ειπον G846 P-DSM αυτω G4461 HEB ραββι G3739 R-NSM ος G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G3326 PREP μετα G4675 P-2GS σου G4008 ADV περαν G3588 T-GSM του G2446 N-GSM ιορδανου G3739 R-DSM ω G4771 P-2NS συ G3140 (G5758) V-RAI-2S μεμαρτυρηκας G1492 (G5657) V-AAM-2S ιδε G3778 D-NSM ουτος G907 (G5719) V-PAI-3S βαπτιζει G2532 CONJ και G3956 A-NPM παντες G2064 (G5736) V-PNI-3P ερχονται G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον
  27 G611 (G5662) V-ADI-3S απεκριθη G2491 N-NSM ιωαννης G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3756 PRT-N ου G1410 (G5736) V-PNI-3S δυναται G444 N-NSM ανθρωπος G2983 (G5721) V-PAN λαμβανειν G3762 A-ASN ουδεν G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G1510 (G5753) V-PXS-3S η G1325 (G5772) V-RPP-NSN δεδομενον G846 P-DSM αυτω G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου
  28 G846 P-NPM αυτοι G5210 P-2NP υμεις G3427 P-1DS μοι G3140 (G5719) V-PAI-2P μαρτυρειτε G3754 CONJ οτι G2036 (G5627) V-2AAI-1S ειπον G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-1S ειμι G1473 P-1NS εγω G3588 T-NSM ο G5547 N-NSM χριστος G235 CONJ αλλ G3754 CONJ οτι G649 (G5772) V-RPP-NSM απεσταλμενος G1510 (G5748) V-PXI-1S ειμι G1715 PREP εμπροσθεν G1565 D-GSM εκεινου
  29 G3588 T-NSM ο G2192 (G5723) V-PAP-NSM εχων G3588 T-ASF την G3565 N-ASF νυμφην G3566 N-NSM νυμφιος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G5384 A-NSM φιλος G3588 T-GSM του G3566 N-GSM νυμφιου G3588 T-NSM ο G2476 (G5761) V-RAP-NSM εστηκως G2532 CONJ και G191 (G5723) V-PAP-NSM ακουων G846 P-GSM αυτου G5479 N-DSF χαρα G5463 (G5719) V-PAI-3S χαιρει G1223 PREP δια G3588 T-ASF την G5456 N-ASF φωνην G3588 T-GSM του G3566 N-GSM νυμφιου G3778 D-NSF αυτη G3767 CONJ ουν G3588 T-NSF η G5479 N-NSF χαρα G3588 T-NSF η G1699 S-1NSF εμη G4137 (G5769) V-RPI-3S πεπληρωται
  30 G1565 D-ASM εκεινον G1163 (G5904) V-PQI-3S δει G837 (G5721) V-PAN αυξανειν G1691 P-1AS εμε G1161 CONJ δε G1642 (G5745) V-PPN ελαττουσθαι
  31 G3588 T-NSM ο G509 ADV ανωθεν G2064 (G5740) V-PNP-NSM ερχομενος G1883 ADV επανω G3956 A-GPN παντων G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G1510 (G5752) V-PXP-NSM ων G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G2980 (G5719) V-PAI-3S λαλει G3588 T-NSM ο G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2064 (G5740) V-PNP-NSM ερχομενος G1883 ADV επανω G3956 A-GPN παντων G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν
  32 G2532 CONJ και G3739 R-ASN ο G3708 (G5758) V-RAI-3S-ATT εωρακεν G2532 CONJ και G191 (G5656) V-AAI-3S ηκουσεν G5124 D-ASN τουτο G3140 (G5719) V-PAI-3S μαρτυρει G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G3141 N-ASF μαρτυριαν G846 P-GSM αυτου G3762 A-NSM ουδεις G2983 (G5719) V-PAI-3S λαμβανει
  33 G3588 T-NSM ο G2983 (G5631) V-2AAP-NSM λαβων G846 P-GSM αυτου G3588 T-ASF την G3141 N-ASF μαρτυριαν G4972 (G5656) V-AAI-3S εσφραγισεν G3754 CONJ οτι G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G227 A-NSM αληθης G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν
  34 G3739 R-ASM ον G1063 CONJ γαρ G649 (G5656) V-AAI-3S απεστειλεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-APN τα G4487 N-APN ρηματα G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2980 (G5719) V-PAI-3S λαλει G3756 PRT-N ου G1063 CONJ γαρ G1537 PREP εκ G3358 N-GSN μετρου G1325 (G5719) V-PAI-3S διδωσιν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-ASN το G4151 N-ASN πνευμα
  35 G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G25 (G5719) V-PAI-3S αγαπα G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G2532 CONJ και G3956 A-APN παντα G1325 (G5758) V-RAI-3S δεδωκεν G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G5495 N-DSF χειρι G846 P-GSM αυτου
  36 G3588 T-NSM ο G4100 (G5723) V-PAP-NSM πιστευων G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G2192 (G5719) V-PAI-3S εχει G2222 N-ASF ζωην G166 A-ASF αιωνιον G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G544 (G5723) V-PAP-NSM απειθων G3588 T-DSM τω G5207 N-DSM υιω G3756 PRT-N ουκ G3700 (G5695) V-FDI-3S οψεται G2222 N-ASF ζωην G235 CONJ αλλ G3588 T-NSF η G3709 N-NSF οργη G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3306 (G5719) V-PAI-3S μενει G1909 PREP επ G846 P-ASM αυτον
KJV_Strongs(i)
  1 G1161   G2258 There was [G5713]   G444 a man G1537 of G5330 the Pharisees G3686 , named G846   G3530 Nicodemus G758 , a ruler G2453 of the Jews:
  2 G3778 The same G2064 came [G5627]   G4314 to G2424 Jesus G3571 by night G2532 , and G2036 said [G5627]   G846 unto him G4461 , Rabbi G1492 , we know [G5758]   G3754 that G2064 thou art G1320 a teacher G2064 come [G5754]   G575 from G2316 God G1063 : for G3762 no man G1410 can [G5736]   G4160 do [G5721]   G5023 these G4592 miracles G3739 that G4771 thou G4160 doest [G5719]   G3362 , except G2316 God G5600 be [G5753]   G3326 with G846 him.
  3 G2424 Jesus G611 answered [G5662]   G2532 and G2036 said [G5627]   G846 unto him G281 , Verily G281 , verily G3004 , I say [G5719]   G4671 unto thee G3362 , Except G5100 a man G1080 be born [G5686]   G509 again G1410 , he cannot [G5736]   G3756   G1492 see [G5629]   G932 the kingdom G2316 of God.
  4 G3530 Nicodemus G3004 saith [G5719]   G4314 unto G846 him G4459 , How G1410 can [G5736]   G444 a man G1080 be born [G5683]   G5607 when he is [G5752]   G1088 old G3361 ? can G1410   [G5736]   G1525 he enter [G5629]   G1208 the second time G1519 into G846 his G3384 mother's G2836 womb G2532 , and G1080 be born [G5683]  ?
  5 G2424 Jesus G611 answered [G5662]   G281 , Verily G281 , verily G3004 , I say [G5719]   G4671 unto thee G3362 , Except G5100 a man G1080 be born [G5686]   G1537 of G5204 water G2532 and G4151 of the Spirit G3756 , he cannot G1410   [G5736]   G1525 enter [G5629]   G1519 into G932 the kingdom G2316 of God.
  6 G1080 That which is born [G5772]   G1537 of G4561 the flesh G2076 is [G5748]   G4561 flesh G2532 ; and G1080 that which is born [G5772]   G1537 of G4151 the Spirit G2076 is [G5748]   G4151 spirit.
  7 G2296 Marvel [G5661]   G3361 not G3754 that G2036 I said [G5627]   G4671 unto thee G5209 , Ye G1163 must [G5748]   G1080 be born [G5683]   G509 again.
  8 G4151 The wind G4154 bloweth [G5719]   G3699 where G2309 it listeth [G5719]   G2532 , and G191 thou hearest [G5719]   G5456 the sound G846 thereof G235 , but G1492 canst G3756 not G1492 tell [G5758]   G4159 whence G2064 it cometh [G5736]   G2532 , and G4226 whither G5217 it goeth [G5719]   G3779 : so G2076 is [G5748]   G3956 every one G1080 that is born [G5772]   G1537 of G4151 the Spirit.
  9 G3530 Nicodemus G611 answered [G5662]   G2532 and G2036 said [G5627]   G846 unto him G4459 , How G1410 can [G5736]   G5023 these things G1096 be [G5635]  ?
  10 G2424 Jesus G611 answered [G5662]   G2532 and G2036 said [G5627]   G846 unto him G1488 , Art [G5748]   G4771 thou G1320 a master G2474 of Israel G2532 , and G1097 knowest [G5719]   G3756 not G5023 these things?
  11 G281 Verily G281 , verily G3004 , I say [G5719]   G4671 unto thee G2980 , We speak [G5719]   G3754 that G3739   G1492 we do know [G5758]   G2532 , and G3140 testify [G5719]   G3739 that G3708 we have seen [G5758]   G2532 ; and G2983 ye receive [G5719]   G3756 not G2257 our G3141 witness.
  12 G1487 If G2036 I have told [G5627]   G5213 you G1919 earthly things G2532 , and G4100 ye believe [G5719]   G3756 not G4459 , how G4100 shall ye believe [G5692]   G1437 , if G2036 I tell [G5632]   G5213 you G2032 of heavenly things?
  13 G2532 And G3762 no man G305 hath ascended up [G5758]   G1519 to G3772 heaven G1508 , but G2597 he that came down [G5631]   G1537 from G3772 heaven G5207 , even the Son G444 of man G3588 which G5607 is [G5752]   G1722 in G3772 heaven.
  14 G2532 And G2531 as G3475 Moses G5312 lifted up [G5656]   G3789 the serpent G1722 in G2048 the wilderness G3779 , even so G1163 must [G5748]   G5207 the Son G444 of man G5312 be lifted up [G5683]  :
  15 G3363 That G3956 whosoever G4100 believeth [G5723]   G1519 in G846 him G622 should G3363 not G622 perish [G5643]   G235 , but G2192 have [G5725]   G166 eternal G2222 life.
  16 G1063 For G2316 God G3779 so G25 loved [G5656]   G2889 the world G5620 , that G1325 he gave [G5656]   G846 his G3439 only begotten G5207 Son G2443 , that G3956 whosoever G4100 believeth [G5723]   G1519 in G846 him G622 should G3361 not G622 perish [G5643]   G235 , but G2192 have [G5725]   G166 everlasting G2222 life.
  17 G1063 For G2316 God G649 sent [G5656]   G3756 not G846 his G5207 Son G1519 into G2889 the world G2443 to G2919 condemn [G5725]   G2889 the world G235 ; but G2443 that G2889 the world G1223 through G846 him G4982 might be saved [G5686]  .
  18 G4100 He that believeth [G5723]   G1519 on G846 him G2919 is G3756 not G2919 condemned [G5743]   G1161 : but G4100 he that believeth [G5723]   G3361 not G2919 is condemned [G5769]   G2235 already G3754 , because G4100 he hath G3361 not G4100 believed [G5758]   G1519 in G3686 the name G3439 of the only begotten G5207 Son G2316 of God.
  19 G1161 And G3778 this G2076 is [G5748]   G2920 the condemnation G3754 , that G5457 light G2064 is come [G5754]   G1519 into G2889 the world G2532 , and G444 men G25 loved [G5656]   G4655 darkness G3123 rather G2228 than G5457 light G1063 , because G846 their G2041 deeds G2258 were [G5713]   G4190 evil.
  20 G1063 For G3956 every one G4238 that doeth [G5723]   G5337 evil G3404 hateth [G5719]   G5457 the light G2532 , neither G3756   G2064 cometh [G5736]   G4314 to G5457 the light G3363 , lest G846 his G2041 deeds G1651 should be reproved [G5686]  .
  21 G1161 But G4160 he that doeth [G5723]   G225 truth G2064 cometh [G5736]   G4314 to G5457 the light G2443 , that G846 his G2041 deeds G5319 may be made manifest [G5686]   G3754 , that G2076 they are [G5748]   G2038 wrought [G5772]   G1722 in G2316 God.
  22 G3326 After G5023 these things G2064 came [G5627]   G2424 Jesus G2532 and G846 his G3101 disciples G1519 into G1093 the land G2449 of Judaea G2532 ; and G1563 there G1304 he tarried [G5707]   G3326 with G846 them G2532 , and G907 baptized [G5707]  .
  23 G1161 And G2491 John G2532 also G2258 was [G5713]   G907 baptizing [G5723]   G1722 in G137 Aenon G1451 near G4530 to Salim G3754 , because G2258 there was [G5713]   G4183 much G5204 water G1563 there G2532 : and G3854 they came [G5708]   G2532 , and G907 were baptized [G5712]  .
  24 G1063 For G2491 John G2258 was [G5713]   G3768 not yet G906 cast [G5772]   G1519 into G5438 prison.
  25 G3767 Then G1096 there arose [G5633]   G2214 a question G3326 between G1537 some of G2491 John's G3101 disciples G2453 and the Jews G4012 about G2512 purifying.
  26 G2532 And G2064 they came [G5627]   G4314 unto G2491 John G2532 , and G2036 said [G5627]   G846 unto him G4461 , Rabbi G3739 , he G2258 that was [G5713]   G3326 with G4675 thee G4008 beyond G2446 Jordan G3739 , to whom G4771 thou G3140 barest witness [G5758]   G2396 , behold G3778 , the same G907 baptizeth [G5719]   G2532 , and G3956 all G2064 men come [G5736]   G4314 to G846 him.
  27 G2491 John G611 answered [G5662]   G2532 and G2036 said [G5627]   G444 , A man G1410 can [G5736]   G3756   G2983 receive [G5721]   G3762 nothing G3362 , except G5600 it be [G5753]   G1325 given [G5772]   G846 him G1537 from G3772 heaven.
  28 G5210 Ye G846 yourselves G3140 bear G3427 me G3140 witness [G5719]   G3754 , that G2036 I said [G5627]   G1473 , I G1510 am [G5748]   G3756 not G5547 the Christ G235 , but G3754 that G1510 I am [G5748]   G649 sent [G5772]   G1715 before G1565 him.
  29 G2192 He that hath [G5723]   G3565 the bride G2076 is [G5748]   G3566 the bridegroom G1161 : but G5384 the friend G3566 of the bridegroom G3588 , which G2476 standeth [G5761]   G2532 and G191 heareth [G5723]   G846 him G5463 , rejoiceth [G5719]   G5479 greatly G1223 because G3566 of the bridegroom's G5456 voice G3778 : this G1699 my G5479 joy G3767 therefore G4137 is fulfilled [G5769]  .
  30 G1565 He G1163 must [G5748]   G837 increase [G5721]   G1161 , but G1691 I G1642 must decrease [G5745]  .
  31 G2064 He that cometh [G5740]   G509 from above G2076 is [G5748]   G1883 above G3956 all G5607 : he that is [G5752]   G1537 of G1093 the earth G2076 is [G5748]   G1537 earthly G1093   G2532 , and G2980 speaketh [G5719]   G1537 of G1093 the earth G2064 : he that cometh [G5740]   G1537 from G3772 heaven G2076 is [G5748]   G1883 above G3956 all.
  32 G2532 And G3739 what G3708 he hath seen [G5758]   G2532 and G191 heard [G5656]   G5124 , that G3140 he testifieth [G5719]   G2532 ; and G3762 no man G2983 receiveth [G5719]   G846 his G3141 testimony.
  33 G2983 He that hath received [G5631]   G846 his G3141 testimony G4972 hath set to his seal [G5656]   G3754 that G2316 God G2076 is [G5748]   G227 true.
  34 G1063 For G3739 he whom G2316 God G649 hath sent [G5656]   G2980 speaketh [G5719]   G4487 the words G2316 of God G1063 : for G2316 God G1325 giveth [G5719]   G3756 not G4151 the Spirit G1537 by G3358 measure unto him .
  35 G3962 The Father G25 loveth [G5719]   G5207 the Son G2532 , and G1325 hath given [G5758]   G3956 all things G1722 into G846 his G5495 hand.
  36 G4100 He that believeth [G5723]   G1519 on G5207 the Son G2192 hath [G5719]   G166 everlasting G2222 life G1161 : and G544 he that believeth not [G5723]   G5207 the Son G3700 shall G3756 not G3700 see [G5695]   G2222 life G235 ; but G3709 the wrath G2316 of God G3306 abideth [G5719]   G1909 on G846 him.
ERV(i) 1 Now there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: 2 The same came unto him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these signs that thou doest, except God be with him. 3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born anew, he cannot see the kingdom of God. 4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter a second time into his mother’s womb, and be born? 5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. 7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born anew. 8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the voice thereof, but knowest not whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit. 9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? 10 Jesus answered and said unto him, Art thou the teacher of Israel, and understandest not these things? 11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and bear witness of that we have seen; and ye receive not our witness. 12 If I told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you heavenly things? 13 And no man hath ascended into heaven, but he that descended out of heaven, [even] the Son of man, which is in heaven. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: 15 that whosoever believeth may in him have eternal life. 16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life. 17 For God sent not the Son into the world to judge the world; but that the world should be saved through him. 18 He that believeth on him is not judged: he that believeth not hath been judged already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. 19 And this is the judgment, that the light is come into the world, and men loved the darkness rather than the light; for their works were evil. 20 For every one that doeth ill hateth the light, and cometh not to the light, lest his works should be reproved. 21 But he that doeth the truth cometh to the light, that his works may be made manifest, that they have been wrought in God. 22 After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized. 23 And John also was baptizing in AEnon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized. 24 For John was not yet cast into prison. 25 There arose therefore a questioning on the part of John’s disciples with a Jew about purifying. 26 And they came unto John, and said to him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou hast borne witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him. 27 John answered and said, A man can receive nothing, except it have been given him from heaven. 28 Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but, that I am sent before him. 29 He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom’s voice: this my joy therefore is fulfilled. 30 He must increase, but I must decrease. 31 He that cometh from above is above all: he that is of the earth is of the earth, and of the earth he speaketh: he that cometh from heaven is above all. 32 What he hath seen and heard, of that he beareth witness; and no man receiveth his witness. 33 He that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true. 34 For he whom God hath sent speaketh the words of God: for he giveth not the Spirit by measure. 35 The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. 36 He that believeth on the Son hath eternal life; but he that obeyeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him.