Acts 4:16

TR(i)
  16 G3004 (G5723) V-PAP-NPM λεγοντες G5101 I-ASN τι G4160 (G5692) V-FAI-1P ποιησομεν G3588 T-DPM τοις G444 N-DPM ανθρωποις G5125 D-DPM τουτοις G3754 CONJ οτι G3303 PRT μεν G1063 CONJ γαρ G1110 A-NSN γνωστον G4592 N-NSN σημειον G1096 (G5754) V-2RAI-3S γεγονεν G1223 PREP δι G846 P-GPM αυτων G3956 A-DPM πασιν G3588 T-DPM τοις G2730 (G5723) V-PAP-DPM κατοικουσιν G2419 N-PRI ιερουσαλημ G5318 A-NSN φανερον G2532 CONJ και G3756 PRT-N ου G1410 (G5736) V-PNI-1P δυναμεθα G720 (G5664) V-ADN αρνησασθαι
ERV(i) 16 saying, What shall we do to these men? for that indeed a notable miracle hath been wrought through them, is manifest to all that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.