Hebrews 9:9

TR(i)
  9 G3748 R-NSF ητις G3850 N-NSF παραβολη G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2540 N-ASM καιρον G3588 T-ASM τον G1764 (G5761) V-RAP-ASM ενεστηκοτα G2596 PREP καθ G3739 R-ASM ον G1435 N-NPN δωρα G5037 PRT τε G2532 CONJ και G2378 N-NPF θυσιαι G4374 (G5743) V-PPI-3P προσφερονται G3361 PRT-N μη G1410 (G5740) V-PNP-NPF δυναμεναι G2596 PREP κατα G4893 N-ASF συνειδησιν G5048 (G5658) V-AAN τελειωσαι G3588 T-ASM τον G3000 (G5723) V-PAP-ASM λατρευοντα
ERV(i) 9 which [is] a parable for the time [now] present; according to which are offered both gifts and sacrifices that cannot, as touching the conscience, make the worshipper perfect,