Hebrews 7:11

TR(i)
  11 G1487 COND ει G3303 PRT μεν G3767 CONJ ουν G5050 N-NSF τελειωσις G1223 PREP δια G3588 T-GSF της G3020 A-GSF λευιτικης G2420 N-GSF ιερωσυνης G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G3588 T-NSM ο G2992 N-NSM λαος G1063 CONJ γαρ G1909 PREP επ G846 P-DSF αυτη G3549 (G5718) V-LPI-3S νενομοθετητο G5101 I-NSF τις G2089 ADV ετι G5532 N-NSF χρεια G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G5010 N-ASF ταξιν G3198 N-PRI μελχισεδεκ G2087 A-ASM ετερον G450 (G5733) V-PMN ανιστασθαι G2409 N-ASM ιερεα G2532 CONJ και G3756 PRT-N ου G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G5010 N-ASF ταξιν G2 N-PRI ααρων G3004 (G5745) V-PPN λεγεσθαι
ERV(i) 11 Now if there was perfection through the Levitical priesthood (for under it hath the people received the law), what further need [was there] that another priest should arise after the order of Melchizedek, and not be reckoned after the order of Aaron?