Hebrews 9:9

Danish(i) 9 hvilket var et Forbillede indtil den nærværende Tid, i hvilken endnu baade Gaver og Offre frembæres,