Proverbs 2:1

PBG(i) 1 Synu mój! jeźli przyjmiesz słowa moje, a przykazanie moje zachowasz u siebie;