Proverbs 2:2

PBG(i) 2 Nadstawiszli mądrości ucha twego, i nakłoniszli serca twego do roztropności;