Proverbs 2:1

FinnishPR(i) 1 Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,