Luke 2:19

PBG(i) 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swojem.