1 Corinthians 6:3

PBG(i) 3 Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy? A cóż tych doczesnych rzeczy?