1 Corinthians 6:3

Croatian(i) 3 Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?