1 Corinthians 6:3

BKR(i) 3 Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?