1 Corinthians 6:3

Estonian(i) 3 Eks te tea, et kord me mõistame kohut Inglitegi üle, miks siis mitte ajalikes asjus?