1 Corinthians 6:3

Danish(i) 3 Vide I ikke, at vi skulle dømme Englene? end sige timelige Ting!