John

ManxGaelic(i) 1 Ayns y toshiaght va'n Goo, as va'n Goo marish Jee, as va'n Goo Jee. 2 Va'n Goo cheddin ayns y toshiaght marish Jee. 3 Liorishyn va dy chooilley nhee er ny yannoo; as n'egooish cha row nhee erbee jeant va er ny yannoo; 4 Aynsyn va bea, as va'n vea soilshey deiney. 5 As ren y soilshey soilshean ayns y dorraghys, as cha ren y dorraghys goaill-rish. 6 Va dooinney er ny choyrt veih Jee va enmyssit Ean. 7 Haink eh shoh son feanish, dy ymmyrkey feanish jeh'n toilshey, liorishyn dy vod dagh dy chooilley ghooinney credjal. 8 Cha nee eh va'n soilshey shen, agh v'eh er ny choyrt dy ymmyrkey feanish jeh'n toilshey shen. 9 Shen va'n soilshey firrinagh, ta soilshean ayns dy chooilley ghooinney ta cheet er y theihll. 10 V'eh ayns y theihll as va'n seihll er ny yannoo liorishyn, as y seihll cha dug enney er. 11 Haink eh gys e vooinjer hene, agh cha ren e vooinjer hene soiaghey jeh. 12 Agh whilleen as ren soiaghey jeh, dauesyn hug eh pooar dy ve nyn mec dy Yee, eer dauesyn ta credjal ayns yn ennym echey: 13 Va er nyn ruggey, cha nee jeh fuill, ny jeh aigney ny foalley, ny jeh aigney dooinney, agh jeh Jee. 14 As ghow yn Goo er dooghys ny foalley, as ren eh baghey nyn mast' ain (as hug shin my-ner yn ghloyr echey, yn ghloyr myr jeh'n ynrycan Mac er-ny-gheddyn jeh'n Ayr) lane dy ghrayse as dy irrinys. 15 (Dymmyrk Ean feanish jeh, as deie eh, gra, Shoh eh jeh ren mish loayrt, T'eshyn ta cheet my yei er ny hoiaghey roym; son v'eh roym) 16 As jeh'n slane towse echey ta shin ooilley er gheddyn ayrn, as grayse er grayse. 17 Son va'n leigh er ny choyrt liorish Moses agh haink grayse as firrinys liorish Yeesey Creest. 18 Cha vel unnane erbee er vakin Jee ec traa erbee; yn ynrycan Mac v'er ny-gheddyn, ta ayns oghrish yn Ayr, eshyn t'er hoilshaghey eh. 19 As shoh feanish Ean, tra hug ny Hewnyn saggyrtyn as Leyiteyn veih Jerusalem dy enaght jeh, Quoi oo hene? 20 As ghow eh rish, as cha dob eh; agh ghow eh rish, Cha nee mish yn Creest. 21 As denee ad jeh, Quoi eisht? Nee oo Elias? As dooyrt eshyn, Cha nee. Nee oo yn phadeyr shen? As dansoor eh, Cha nee. 22 Eisht dooyrt ad rish, Quoi oo? dy vod mayd ansoor y choyrt dauesyn t'er choyrt shin: Cre t'ou gra my-dty-chione hene? 23 Dooyrt eh, Mish coraa fer fockley magh ayns yn aasagh, Kiartee-jee raad y Chiarn, myr dooyrt y phadeyr Esaias. 24 As v'adsyn v'er nyn goyrt, jeh ny Phariseeyn. 25 As denee ad jeh, as dooyrt ad rish, Cre'n-fa t'ou bashtey eisht mannagh nee oo yn Creest, ny Elias, ny'n phadeyr shen? 26 Dreggyr Ean ad, gra, Ta mish bashtey lesh ushtey: agh ta fer shassoo nyn mast' eu, nagh vel enney eu er; 27 Eshyn eh ta cheet my yei, agh t'er ny hoiaghey roym, kiangley ny braagyn echey cha vel mish feeu dy eaysley. 28 Va ny reddyn shoh jeant ayns Bethabara er cheu elley jeh Jordan, raad va Ean bashtey 29 Yn nah laa honnick Ean Yeesey cheet ny whail, as dooyrt eh, Cur-my-ner Eayn Yee, ta goaill ersooyl peccah yn theihll. 30 Shoh eshyn mychione dooyrt mee, My yei ta dooinney cheet, t'er ny hoiaghey roym; son v'eh roym. 31 As cha row enney aym's er: agh dy beagh eh er ny hoilshaghey da Israel, shen-y-fa haink mish bashtey lesh ushtey. 32 As dymmyrk Ean feanish, gra, Honnick mee yn Spyrryd cheet neose veih niau myr calmane, as tannaghtyn er. 33 As cha dug mish enney er: agh eshyn ren mish y choyrt dy vashtey lesh ushtey, dooyrt eh shen rhym, Ersyn hee oo yn Spyrryd cheet neose as tannaghtyn er, shen eh ta bashtey lesh y Spyrryd Noo. 34 As honnick mee eh, as dymmyrk mee feanish, dy nee shoh Mac Yee. 35 Yn nah laa reesht va Ean ny hassoo, as jees jeh e ynseydee: 36 As yeeagh eh er Yeesey, myr v'eh shooyl, as dooyrt eh, Cur-my-ner Eayn Yee. 37 As cheayll yn daa ynseydagh eh loayrt, as deiyr ad er Yeesey. 38 Eisht hyndaa Yeesey, as honnick eh ad geiyrt er, as dooyrt eh roo, Cre ta shiu dy hirrey? Dooyrt adsyn rish, Rabbi (ta shen dy ghra, 'sy ghlare ainyn,Vainshter) cre raad t'ou baghey? 39 Dooyrt eh roo, Tar-jee as hee shiu. Haink ad as honnick ad c'raad v'eh baghey, as duirree ad marish yn laa shen: son ve mysh y jeihoo oor. 40 Eer jeh'n jees cheayll Ean loayrt, as deiyr er, va Andreays, braar Simon Peddyr. 41 Hooar eshyn hoshiaght e vraar hene Simon, as dooyrt eh rish, Ta shin er gheddyn yn Messias ta shen dy ghra, Yn Creest. 42 As hug eh lesh eh gys Yeesey. As tra honnick Yeesey eh, dooyrt eh, Uss Simon mac Jona: bee oo enmyssit Cephas, ta shen dy ghra Peddyr. 43 Yn laa er-giyn she aigney Yeesey ve dy gholl magh gys Galilee, as hooar eh Philip, as dooyrt eh rish, Eiyr orrym. 44 Nish va Philip veih Bethsaida, ard valley Andreays as Peddyr. 45 Veeit Philip rish Nathanael, as dooyrt eh rish, Ta shin er gheddyn eshyn, jeh ren Moses ayns y leigh, as ny phadeyryn scrieu, Yeesey dy Nazareth, mac Yoseph. 46 As dooyrt Nathanael rish, Vod nhee erbee mie cheet magh ass Nazareth? Dooyrt Philip rish, Tar royd as hee oo. 47 Honnick Yeesey Nathanael cheet ny whail, as dooyrt eh jehsyn, Cur-my-ner Israelite firrinagh, ayn nagh vel molteyrys erbee. 48 Dooyrt Nathanael rish, Cre'n enney t'ayd orrym's? Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Roish my deie Philip ort, tra v'ou fo yn villey-figgagh, honnick mee oo. 49 Dreggyr Nathanael as dooyrt eh rish, Rabbi, oo mac Yee, oo ree Israel. 50 Dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Er-y-fa dy dooyrt mee rhyt, dy vaik mee oo fo'n villey-figgagh, vel oo credjal? hee oo reddyn smoo na ad shoh. 51 As dooyrt eh rish, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Ny lurg shoh hee shiu niau foshlit, as ainleyn Yee goll seose as cheet neose er Mac y dooinney.