John 5

ManxGaelic(i) 1 NY lurg shoh va feailley ny Hewnyn, as hie Yeesey seose gys Jerusalem. 2 Nish ta ec Jerusalem liorish giat ny geyrragh, loghan, ta enmyssit ayns y ghlare Hebrewnagh Bethesda, ta queig porchyn er. 3 Ayndoo shoh va nyn lhie ymmodee dy leih dourinagh, doail, baccee, shirgeydee, as v'ad fieau er gleashaght yn ushtey. 4 Son va ainle goll sheese ec lheid y traa shen ayns yn ushtey, as seiy yn ushtey: quoi erbee eisht va hoshiaght goll sheese lurg seiy yn ushtey, v'eh er ny laanaghey jeh doghan erbee dy row er. 5 As va ayns shen dooinney dy row, va doghan er ve er rish hoght bleeaney jeig as feed. 6 Tra honnick Yeesey eh ny lhie, as fys echey dy row eh er ve myr shen ry-foddey dy hraa, dooyrt eh rish, Nailt ve er dty laanaghey? 7 Dreggyr yn annooinagh eh, Vainshter, cha vel dooinney erbee aym, tra ta'n ushtey seiyt, dy my cur sheese ayns y loghan: agh choud as ta mee cheet, ta fer elley goll sheese roym. 8 Dooyrt Yeesey rish, Trog ort, gow seose dty lhiabbee as jean shooyll. 9 As er-y-chooyl va'n dooinney er ny lheihys, as ghow eh seose e lhiabbee, as huill eh: as er y laa shen va'n doonaght. 10 Dooyrt ny Hewnyn er-y-fa shen rishyn v'er ny lheihys, She laa yn doonaght t'ayn; cha vel eh lowal dhyt gymmyrkey dty lhiabbee. 11 Dreggyr eshyn ad, Eshyn ren m'y laanaghey, dooyrt eh shen rhym, Trog dty lhiabbee as shooill. 12 Eisht denee ad jeh, Quoi va yn dooinney shen dooyrt rhyt, Trog dty lhiabbee as shooill? 13 As cha row fys echeysyn v'er ny lheihys, quoi v'eh: son va Yeesey er gholl dy lhiattee, liorish dy row chaglym mooar dy leih ayns y voayl shen. 14 Ny lurg shen hooar Yeesey eh ayns y chiamble, as dooyrt eh rish, Cur-my-ner, t'ou er dty laanaghey: ny jean peccah ny smoo, er-aggle dy jig red smessey ort. 15 Jimmee yn dooinney roish, as dinsh eh da ny Hewnyn dy nee Yeesey v'er laanaghey eh. 16 As er-yn-oyr shen ren ny Hewnyn tranlaase er Yeesey, as v'ad shirrey eh y choyrt gy-baase, er-y-fa dy row eh er n'yannoo ny red dyn shoh er laa yn doonaght. 17 Agh dreggyr Yeesey ad, Ta my Ayr gobbraghey derrey nish: as ta mish gobbraghey. 18 Shen-y-fa va ny Hewnyn wheesh shen smoo shleeuit er cur dy baase eh; er-yn-oyr dy row eh cha nee ynrycan er vrishey yn doonaght, agh er ghra myrgeddin dy nee Jee va'n Ayr echey, jannoo eh-hene corrym rish Jee. 19 Eisht dreggyr Yeesey, as dooyrt eh roo, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Cha vod y Mac nhee erbee y yannoo jeh hene, agh ny t'eh fakin yn Ayr dy yannoo: son cre-erbee t'eshyn dy yannoo, ta'n Mac jannoo myrgeddin. 20 Son ta'n Ayr graihagh er y Mac, as t'eh soilshaghey da dy chooilley nhee t'eh hene dy yannoo: as soilshee eh da obbragh yn smoo na ad shoh, dy vod shiu yindys y ghoaill. 21 Son myr ta'n Ayr troggal seose, as cur bioys da ny merriu: eer myr shen ta'n Mac bioghey yn vooinjer saillish. 22 Son cha vel yn Ayr briwnys dooinney erbee; agh t'eh er livrey dy chooilley vriwnys gys y Mac: 23 Dy voddagh dy chooilley ghooinney ooashley y choyrt da'n Mac, myr t'ad cur ooashley da'n Ayr. Eshyn nagh vel cur ooashley da'n Mac, cha vel eh coyrt ooashley da'n Ayr ren y choyrt eh. 24 Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Eshyn ta clashtyn my ghoo's, as credjal ayn syn t'er my choyrt, ta'n vea ta dy bragh farraghtyn echey, as cha jig eh gys coayl-anmey: agh t'eh er gholl veih baase gys bea. 25 Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Ta'n oor cheet, as nish ayn, tra nee ny merriu clashtyn coraa Mac Yee: as bee adsyn chlinnys er nyn mioghey. 26 Son 'naght myr ta ec yn Ayr bioys ayn hene; myr shen t'eh er choyrt da'n Mac bioys y ve echey ayn hene; 27 As t'eh er choyrt da pooar dy yannoo briwnys myrgeddin, er-y-fa dy nee Mac y dooinney eh. 28 Ny gow-jee yindys jeh shoh: son ta'n oor cheet, tra chlinnys ooilley ny t'ayns ny oaiaghyn e choraa, 29 As hig ad magh; adsyn t'er n'yannoo dy mie, gys irree-seose-reesht y vea; as adsyn t'er n'yannoo dy olk, gys irree-seose reesht y choayl-anmey. 30 Cha voddym jee'm pene nhee erbee y yannoo: myr ta mee clashtyn, ta mee briwnys: as ta my vriwnys cairagh, er-yn-oyr nagh vel mee shirrey my aigney hene, agh aigney yn Ayr t'er my choyrt. 31 My ta mee gymmyrkey feanish jee'm pene, cha vel my eanish firrinagh. 32 Ta fer elley ta gymmyrkey feanish jee'm, as ta fys aym dy vel yn eanish t'eh dy ymmyrkey jee'm firrinagh. 33 Hug shiuish fys gys Ean, as dymmyrk eh feanish gys yn irriney. 34 Agh cha vel mish goaill fenish veih dooinney: agh shoh ta mee dy ghra, dy vod shiu v'er nyn sauail. 35 V'eshyn ny hoilshey gial as sollys: as va shiu booiagh son earish boggey 'ghoaill ayns y soilshey echey. 36 Agh ta feanish stroshey aym's na Ean: son ny obbraghyn hug my Ayr dou dy chooilleeney, ny obbraghyn cheddin ta mee dy yannoo, t'ad gymmyrkey feanish jee'm, dy vel yn Ayr er my choyrt. 37 As ta'n Ayr hene t'er my choyrt, er n'ymmyrkey feanish jee'm. Cha vel shiuish er chlashtyn e choraa ec traa erbee, ny er vakin e chaslys. 38 As cha vel eu yn goo echeysyn tannaghtyn ayndiu: son eshyn t'eh er choyrt, aynsyn cha vel shiu credjal. 39 Ronsee-jee ny scriptyryn, son ayndoosyn ta shiu smooinaghtyn dy vel y vea veayn eu, as she ad shen ta gymmyrkey feanish jeem's. 40 As cha vel shiu booiagh cheet hym's, dy vod yn vea y ve eu. 41 Cha vel mish soiaghey jeh ooashley deiney. 42 Agh ta toiggal aym jiuish, nagh vel graih Yee ayndiu. 43 Ta mish er jeet ayns ennym my Ayrey, as cha vel shiu goaill rhym: my hig fer elley ayns e ennym hene, rishyn nee shiu goaill. 44 Kys oddys shiuish credjal ta geddyn ooashley yn derrey yeh veih yn jeh elley, as nagh vel shirrey yn ooashley ta veih Jee ny lomarcan? 45 Ny smooinee-jee dy jean-yms plaiynt erriu gys yn Ayr: ta ayn ta plaiynt nyn 'oi eu, eer Moses, ayn ta shiu treishteil. 46 Son dy beagh shiu er chredjal Moses, veagh shiu er chredjal aynym's; son scrieu eh jeem's. 47 Agh mannagh gred shiu ny screeuyn echeysyn, kys nee shiu credjal ny goan aym's?