Matthew 22:37-40

Latvian(i) 37 Jēzus sacīja viņam: Mīli Dievu savu Kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta! 38 Šis ir lielākais un pirmais bauslis! 39 Bet otrs tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! 40 Šajos divos baušļos ietverta visa bauslība un pravieši.