Matthew 22:37-40

Basque(i) 37 Eta Iesusec erran cieçón, Onhetsiren duc eure Iainco Iauna eure bihotz guciaz, eta eure arima guciaz, eta eure pensamendu guciaz. 38 Haur duc manamendu lehena eta handia. 39 Eta bigarrenac hura irudi dic, Onhetsiren duc eure hurcoa eure buruä beçala. 40 Bi manamendu hautaric Legue gucia eta Prophetác dependitzen dituc.