Matthew 22:37-40

Estonian(i) 37 Aga Jeesus ütles temale: "Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. 38 See on suur ja esimene käsk. 39 Aga teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast. 40 Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!"