Matthew 22:37-40

DSV_Strongs(i)
  37 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G25 [G5692] : Gij zult liefhebben G2962 den Heere G4675 , uw G2316 God G1722 , met G3650 geheel G4675 uw G2588 hart G2532 , en G1722 met G3650 geheel G4675 uw G5590 ziel G2532 , en G1722 met G3650 geheel G4675 uw G1271 verstand.
  38 G3778 Dit G2076 [G5748] is G4413 het eerste G2532 en G3173 het grote G1785 gebod.
  39 G1161 En G1208 het tweede G846 aan dit G3664 gelijk G4675 , [is]: Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 als G4572 uzelven.
  40 G1722 Aan G5025 deze G1417 twee G1785 geboden G2910 [G5743] hangt G3650 de ganse G3551 wet G2532 en G4396 de profeten.