Matthew 22:37-40

Romanian(i) 37 Isus i -a răspuns:,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.`` 38 ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este:,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.``