Matthew 22:37-40

ABP_Strongs(i)
  37 G3588   G1161 And G* Jesus G5346 said G1473 to him, G25 You shall love G2962 the Lord G3588   G2316 your God G1473   G1722 with G3650 [2entire G3588   G2588 3heart G1473 1your], G2532 and G1722 with G3650 [2entire G3588   G5590 3soul G1473 1your], G2532 and G1722 with G3650 [2entire G3588   G1271 3thought G1473 1your].
  38 G3778 This G1510.2.3 is G4413 the first G2532 and G3173 great G1785 commandment.
  39 G1208 And second G1161   G3664 likened G1473 to it, G25 You shall love G3588   G4139 your neighbor G1473   G5613 as G4572 yourself.
  40 G1722 In G3778 these G3588 the G1417 two G1785 commandments G3650 all G3588 the G3551 law G2532 and G3588 the G4396 prophets G2910 hang upon.
ABP_GRK(i)
  37 G3588 ο G1161 δε G* Ιησούς G5346 έφη G1473 αυτώ G25 αγαπήσεις G2962 κύριον G3588 τον G2316 θεόν σου G1473   G1722 εν G3650 όλη G3588 τη G2588 καρδία G1473 σου G2532 και G1722 εν G3650 όλη G3588 τη G5590 ψυχή G1473 σου G2532 και G1722 εν G3650 όλη G3588 τη G1271 διανοία G1473 σου
  38 G3778 αύτη G1510.2.3 εστί G4413 πρώτη G2532 και G3173 μεγάλη G1785 εντολή
  39 G1208 δευτέρα δε G1161   G3664 ομοία G1473 αυτή G25 αγαπήσεις G3588 τον G4139 πλησίον σου G1473   G5613 ως G4572 σεαυτόν
  40 G1722 εν G3778 ταύταις G3588 ταις G1417 δυσίν G1785 εντολαίς G3650 όλος G3588 ο G3551 νόμος G2532 και G3588 οι G4396 προφήται G2910 κρέμανται
Stephanus(i) 37 ο δε ιησους ειπεν αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου 38 αυτη εστιν πρωτη και μεγαλη εντολη 39 δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον 40 εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται
LXX_WH(i)
    37 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G5346 [G5713] V-IXI-3S εφη G846 P-DSM αυτω G25 [G5692] V-FAI-2S αγαπησεις G2962 N-ASM κυριον G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G4675 P-2GS σου G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF | | τη G2588 N-DSF | καρδια G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G5590 N-DSF ψυχη G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G1271 N-DSF διανοια G4675 P-2GS σου
    38 G3778 D-NSF αυτη G2076 [G5748] V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSF η G3173 A-NSF μεγαλη G2532 CONJ και G4413 A-NSF πρωτη G1785 N-NSF εντολη
    39 G1208 A-NSF δευτερα G1161 CONJ | | δε G3664 A-NSF | ομοια G846 P-DSF αυτη G25 [G5692] V-FAI-2S αγαπησεις G3588 T-ASM τον G4139 ADV πλησιον G4675 P-2GS σου G5613 ADV ως G4572 F-2ASM σεαυτον
    40 G1722 PREP εν G3778 D-DPF ταυταις G3588 T-DPF ταις G1417 A-DPF δυσιν G1785 N-DPF εντολαις G3650 A-NSM ολος G3588 T-NSM ο G3551 N-NSM νομος G2910 [G5743] V-PPI-3S κρεμαται G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4396 N-NPM προφηται
Tischendorf(i)
  37 G3588 T-NSM G1161 CONJ δὲ G5346 V-IAI-3S ἔφη G846 P-DSM αὐτῷ· G25 V-FAI-2S ἀγαπήσεις G2962 N-ASM κύριον G3588 T-ASM τὸν G2316 N-ASM θεόν G4771 P-2GS σου G1722 PREP ἐν G3650 A-DSF ὅλῃ G3588 T-DSF τῇ G2588 N-DSF καρδίᾳ G4771 P-2GS σου G2532 CONJ καὶ G1722 PREP ἐν G3650 A-DSF ὅλῃ G3588 T-DSF τῇ G5590 N-DSF ψυχῇ G4771 P-2GS σου G2532 CONJ καὶ G1722 PREP ἐν G3650 A-DSF ὅλῃ G3588 T-DSF τῇ G1271 N-DSF διανοίᾳ G4771 P-2GS σου.
  38 G3778 D-NSF αὕτη G1510 V-PAI-3S ἐστὶν G3588 T-NSF G3173 A-NSF μεγάλη G2532 CONJ καὶ G4413 A-NSF-S πρώτη G1785 N-NSF ἐντολή.
  39 G1208 A-NSF δευτέρα G3664 A-NSF ὁμοία G846 P-DSF αὐτῇ· G25 V-FAI-2S ἀγαπήσεις G3588 T-ASM τὸν G4139 ADV πλησίον G4771 P-2GS σου G5613 ADV ὡς G4572 F-2ASM σεαυτόν.
  40 G1722 PREP ἐν G3778 D-DPF ταύταις G3588 T-DPF ταῖς G1417 A-DPF δυσὶν G1785 N-DPF ἐντολαῖς G3650 A-NSM ὅλος G3588 T-NSM G3551 N-NSM νόμος G2910 V-PPI-3S κρέμαται G2532 CONJ καὶ G3588 T-NPM οἱ G4396 N-NPM προφῆται.
Tregelles(i) 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.
TR(i)
  37 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2424 N-NSM ιησους G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G25 (G5692) V-FAI-2S αγαπησεις G2962 N-ASM κυριον G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G4675 P-2GS σου G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G2588 N-DSF καρδια G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G5590 N-DSF ψυχη G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3650 A-DSF ολη G3588 T-DSF τη G1271 N-DSF διανοια G4675 P-2GS σου
  38 G3778 D-NSF αυτη G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G4413 A-NSF πρωτη G2532 CONJ και G3173 A-NSF μεγαλη G1785 N-NSF εντολη
  39 G1208 A-NSF δευτερα G1161 CONJ δε G3664 A-NSF ομοια G846 P-DSF αυτη G3778 D-NSF G25 (G5692) V-FAI-2S αγαπησεις G3588 T-ASM τον G4139 ADV πλησιον G4675 P-2GS σου G5613 ADV ως G4572 F-2ASM σεαυτον
  40 G1722 PREP εν G3778 D-DPF ταυταις G3588 T-DPF ταις G1417 A-DPF δυσιν G1785 N-DPF εντολαις G3650 A-NSM ολος G3588 T-NSM ο G3551 N-NSM νομος G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4396 N-NPM προφηται G2910 (G5743) V-PPI-3P κρεμανται
Nestle(i) 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 39 δευτέρα ὁμοία αὐτῇ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.
RP(i) 37 ο 3588 {T-NSM} δε 1161 {CONJ} ιησους 2424 {N-NSM} εφη 5346 5707 {V-IAI-3S} αυτω 846 {P-DSM} αγαπησεις 25 5692 {V-FAI-2S} κυριον 2962 {N-ASM} τον 3588 {T-ASM} θεον 2316 {N-ASM} σου 4771 {P-2GS} εν 1722 {PREP} ολη 3650 {A-DSF} καρδια 2588 {N-DSF} σου 4771 {P-2GS} και 2532 {CONJ} εν 1722 {PREP} ολη 3650 {A-DSF} ψυχη 5590 {N-DSF} σου 4771 {P-2GS} και 2532 {CONJ} εν 1722 {PREP} ολη 3650 {A-DSF} τη 3588 {T-DSF} διανοια 1271 {N-DSF} σου 4771 {P-2GS} 38 αυτη 3778 {D-NSF} εστιν 1510 5719 {V-PAI-3S} πρωτη 4413 {A-NSF-S} και 2532 {CONJ} μεγαλη 3173 {A-NSF} εντολη 1785 {N-NSF} 39 δευτερα 1208 {A-NSF} δε 1161 {CONJ} ομοια 3664 {A-NSF} αυτη 846 {P-DSF} αγαπησεις 25 5692 {V-FAI-2S} τον 3588 {T-ASM} πλησιον 4139 {ADV} σου 4771 {P-2GS} ως 5613 {ADV} σεαυτον 4572 {F-2ASM} 40 εν 1722 {PREP} ταυταις 3778 {D-DPF} ταις 3588 {T-DPF} δυσιν 1417 {A-DPF} εντολαις 1785 {N-DPF} ολος 3650 {A-NSM} ο 3588 {T-NSM} νομος 3551 {N-NSM} και 2532 {CONJ} οι 3588 {T-NPM} προφηται 4396 {N-NPM} κρεμανται 2910 5743 {V-PPI-3P}
SBLGNT(i) 37 ὁ ⸀δὲ ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ ⸀τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ ⸁τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶν ⸂ἡ μεγάλη καὶ πρώτη⸃ ἐντολή. 39 Δευτέρα ⸀δὲ ὁμοία ⸀αὐτῇ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος ⸂κρέμαται καὶ οἱ προφῆται⸃.
f35(i) 37 ο δε ιησους εφη αυτω αγαπησεις κυριον τον ψεον σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη τη θυχη σου και εν ολη τη διανοια σου 38 αυτη εστιν πρωτη και μεγαλη εντολη 39 δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον 40 εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται
IGNT(i)
  37 G3588 ο   G1161 δε And G2424 ιησους Jesus G2036 (G5627) ειπεν Said G846 αυτω To Him, G25 (G5692) αγαπησεις Thou Shalt Love "the" G2962 κυριον   G3588 τον Lord G2316 θεον God G4675 σου Thy G1722 εν With G3650 ολη   G3588 τη All G2588 καρδια   G4675 σου Thy Heart, G2532 και And G1722 εν With G3650 ολη   G3588 τη All G5590 ψυχη   G4675 σου Thy Soul, G2532 και And G1722 εν With G3650 ολη   G3588 τη All G1271 διανοια   G4675 σου Thy Mind.
  38 G3778 αυτη This G2076 (G5748) εστιν Is "the" G4413 πρωτη First G2532 και And G3173 μεγαλη Great G1785 εντολη Commandment.
  39 G1208 δευτερα   G1161 δε And "the" Second "is" G3664 ομοια Like G846 αυτη   G3778 It, G25 (G5692) αγαπησεις   G3588 τον Thou Shalt Love G4139 πλησιον   G4675 σου Thy Neighbour G5613 ως As G4572 σεαυτον Thyself.
  40 G1722 εν On G3778 ταυταις   G3588 ταις These G1417 δυσιν Two G1785 εντολαις Commandments G3650 ολος All G3588 ο The G3551 νομος Law G2532 και And G3588 οι The G4396 προφηται Prophets G2910 (G5743) κρεμανται Hang.
ACVI(i)
   37 G1161 CONJ δε And G3588 T-NSM ο Tho G2424 N-NSM ιησους Iesous G5346 V-IXI-3S εφη Said G846 P-DSM αυτω To Him G25 V-PAM-2S αγαπησεις Thou Shall Love G2962 N-ASM κυριον Lord G3588 T-ASM τον Tho G2316 N-ASM θεον God G4675 P-2GS σου Of Thee G1722 PREP εν With G3650 A-DSF ολη Whole G2588 N-DSF καρδια Heart G4675 P-2GS σου Of Thee G2532 CONJ και And G1722 PREP εν With G3650 A-DSF ολη Whole G5590 N-DSF ψυχη Soul G4675 P-2GS σου Of Thee G2532 CONJ και And G1722 PREP εν With G3588 T-DSF τη Tha G3650 A-DSF ολη Whole G1271 N-DSF διανοια Mind G4675 P-2GS σου Of Thee
   38 G3778 D-NSF αυτη This G2076 V-PXI-3S εστιν Is G4413 A-NSF πρωτη First G2532 CONJ και And G3173 A-NSF μεγαλη Great G1785 N-NSF εντολη Commandment
   39 G1161 CONJ δε And G1208 A-NSF δευτερα Second G3664 A-NSF ομοια Like G846 P-DSF αυτη It G25 V-PAM-2S αγαπησεις Thou Shall Love G3588 T-ASM τον Tho G4139 ADV πλησιον Near G4675 P-2GS σου Of Thee G5613 ADV ως As G4572 F-2ASM σεαυτον Thyself
   40 G1722 PREP εν On G3778 D-DPF ταυταις These G3588 T-DPF ταις Thas G1417 N-DPF δυσιν Two G1785 N-DPF εντολαις Commandments G2910 V-PPI-3P κρεμανται Hang G3650 A-NSM ολος All G3588 T-NSM ο Tho G3551 N-NSM νομος Law G2532 CONJ και And G3588 T-NPM οι Thos G4396 N-NPM προφηται Prophets
new(i)
  37 G1161   G2424 Jesus G2036 [G5627] said G846 to him, G25 [G5692] { Thou shalt love G2962 the Lord G4675 thy G2316 God G1722 with G3650 all G4675 thy G2588 heart, G2532 and G1722 with G3650 all G4675 thy G5590 soul, G2532 and G1722 with G3650 all G4675 thy G1271 mind.}
  38 G3778 { This G2076 [G5748] is G4413 the first G2532 and G3173 great G1785 commandment.}
  39 G1161 { And G1208 the second G3664 is like G846 G3778 [G5625] it, G25 [G5692] Thou shalt love G4675 thy G4139 neighbour G5613 as G4572 thyself.}
  40 G1722 { On G5025 these G1417 two G1785 commandments G2910 [G5743] hang G3650 all G3551 the law G2532 and G4396 the prophets.}
Vulgate(i) 37 ait illi Iesus diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua 38 hoc est maximum et primum mandatum 39 secundum autem simile est huic diliges proximum tuum sicut te ipsum 40 in his duobus mandatis universa lex pendet et prophetae
Clementine_Vulgate(i) 37 { Ait illi Jesus: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota mente tua.} 38 { Hoc est maximum, et primum mandatum.} 39 { Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum, sicut teipsum.} 40 { In his duobus mandatis universa lex pendet, et prophetæ.}
WestSaxon990(i) 37 Ða cwæð se hælend. lufa drihten þinne god on ealre þinre heortan. & on ealre þinre sawle. & on eallum þinum mode. 38 þis ys þt mæste & þt fyrmyste bebod; 39 Oþyr ys þysum gelic. lufa þinne nehstan swa swa þe sylfne; 40 On þysum twam bebodum byþ gefylled eall seo æ;
WestSaxon1175(i) 37 Ða cwæð se hælend. Lufe drihten þinne god on ealre þinre heorten. & on alre þinre sawle. & on eallen þine mode. 38 þt is þt mæste & þt fyrmeste be-bod. 39 Oðer is þan gelic lufe þine nextan swa swa þe selfne. 40 On þisen twam be-boden beoð ge-fyld eal sy lage.
Wycliffe(i) 37 Jhesus seide to him, Thou schalt loue thi Lord God, of al thin herte, and in al thi soule, and in al thi mynde. 38 This is the firste and the moste maundement. 39 And the secounde is lijk to this; Thou schalt loue thi neiyebore as thi silf. 40 In these twey maundementis hangith al the lawe and the profetis.
Tyndale(i) 37 Iesus sayde vnto him: love the Lorde thy God wt all thine herte with all thy soule and with all thy mynde. 38 This is the fyrst and the chefe comaundement. 39 And ther is another lyke vnto this. Love thyne neghbour as thy selfe. 40 In these two commaundemetes hange all the lawe and the Prophetes.
Coverdale(i) 37 Iesus saide vnto him: Thou shalt loue the LORDE thy God with all thy hert, with all thy soule, and with all thy mynde: 38 this is the pryncipall and greatest comaundement. 39 As for the seconde, it is like vnto it: Thou shalt loue thy neghboure as thy self. 40 In these two commaundementes hange all the lawe and the prophetes.
MSTC(i) 37 Jesus said unto him, "'Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind.' 38 This is the first and that chief commandment. 39 And there is another like unto this: 'Thou shalt love thine neighbor as thyself.' 40 In these two commandments, hang all the law and the prophets."
Matthew(i) 37 Iesus sayd to him: Loue the Lord thy God with all thyne herte, and with all thy soule, and with al thy mynd. 38 This is the fyrst and the chiefe commaundement. 39 And there is another lyke vnto thys. Loue thy neyghboure as thy selfe. 40 In these two commaundementes hange all the lawe & the Prophetes.
Great(i) 37 Iesus sayd vnto hym: Thou shalt loue the Lord thy God wyth all thy herte, and wyth all thy soule, & wyth all thy mynde. 38 This is the fyrst & greate commaundement. 39 And the seconde is lyke vnto it. Thou shalt loue thyne neyboure as thy self. 40 In these two commaundementes hange all the lawe and the Prophetes.
Geneva(i) 37 Iesus sayd to him, Thou shalt loue the Lord thy God with all thine heart, with all thy soule, and with all thy minde. 38 This is the first and the great commandement. 39 And the second is like vnto this, Thou shalt loue thy neighbour as thy selfe. 40 On these two commandements hangeth the whole Lawe, and the Prophets.
Bishops(i) 37 Iesus sayde vnto hym: Thou shalt loue the Lorde thy God with all thy heart, and with all thy soule, and with all thy mynde 38 This is the first and great commaundement 39 And the seconde is lyke vnto this. Thou shalt loue thy neyghbour as thy selfe 40 In these two commaundementes, hang all the lawe and the prophetes
DouayRheims(i) 37 Jesus said to him: Thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart and with thy whole soul and with thy whole mind. 38 This is the greatest and the first commandment. 39 And the second is like to this: Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two commandments dependeth the whole law and the prophets.
KJV(i) 37

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

38

This is the first and great commandment.

39

And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

40

On these two commandments hang all the law and the prophets.

KJV_Cambridge(i) 37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
KJV_Strongs(i)
  37 G1161   G2424 Jesus G2036 said [G5627]   G846 unto him G25 , Thou shalt love [G5692]   G2962 the Lord G4675 thy G2316 God G1722 with G3650 all G4675 thy G2588 heart G2532 , and G1722 with G3650 all G4675 thy G5590 soul G2532 , and G1722 with G3650 all G4675 thy G1271 mind.
  38 G3778 This G2076 is [G5748]   G4413 the first G2532 and G3173 great G1785 commandment.
  39 G1161 And G1208 the second G3664 is like G846 unto it [G5625]   G3778   G25 , Thou shalt love [G5692]   G4675 thy G4139 neighbour G5613 as G4572 thyself.
  40 G1722 On G5025 these G1417 two G1785 commandments G2910 hang [G5743]   G3650 all G3551 the law G2532 and G4396 the prophets.
Mace(i) 37 Jesus said to him, "thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." 38 this is the first and most important precept, 39 and the second has an affinity with it, "thou shalt love thy neighbour as thy self." 40 these two precepts comprehend the substance of all the law and the prophets.
Whiston(i) 37 Jesus saith unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second [is] like unto this, Thou shalt love thy neighbour as thy self. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
Wesley(i) 37 Jesus said to him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. 39 On these two commandments 40 hang all the law and the prophets.
Worsley(i) 37 And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind: this is the first and great command. 38 And the second is like it, 39 Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two precepts depend all the law and the prophets.
Haweis(i) 37 Then Jesus said to him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like to it, "Thou shalt love thy neighbour as thyself." 40 On these two commandments, the whole law and the prophets depend.
Thomson(i) 37 Thereupon Jesus said to him, Thou shalt love the Lord thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two commandments hang the whole law and the prophets.
Webster(i) 37 Jesus said to him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
Webster_Strongs(i)
  37 G1161   G2424 Jesus G2036 [G5627] said G846 to him G25 [G5692] , { Thou shalt love G2962 the Lord G4675 thy G2316 God G1722 with G3650 all G4675 thy G2588 heart G2532 , and G1722 with G3650 all G4675 thy G5590 soul G2532 , and G1722 with G3650 all G4675 thy G1271 mind.}
  38 G3778 { This G2076 [G5748] is G4413 the first G2532 and G3173 great G1785 commandment.}
  39 G1161 { And G1208 the second G3664 is like G846 G3778 [G5625] it G25 [G5692] , Thou shalt love G4675 thy G4139 neighbour G5613 as G4572 thyself.}
  40 G1722 { On G5025 these G1417 two G1785 commandments G2910 [G5743] hang G3650 all G3551 the law G2532 and G4396 the prophets.}
Living_Oracles(i) 37 Jesus answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." 38 This is the first and greatest commandment. 39 The second is like it, "You shall love your neighbor as yourself." 40 On these two commandments the whole law and the prophets depend.
Etheridge(i) 37 Jeshu said to him, Thou shalt love the Lord thy Aloha with [Or, from all, &c.] all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind. 38 This is the commandment, the great and the first. 39 And the second is like unto it, That thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two commandments hang the law and the prophets.
Murdock(i) 37 Jesus said to him: Thou shalt love the Lord thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might, and with all thy mind. 38 This is the great and first command. 39 And the second, which is like it, is, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40 On these two commands hang the law and the prophets.
Sawyer(i) 37 And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and all your soul, and all your mind. 38 This is the great and first commandment. 39 And the second is like it, You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
Diaglott(i) 37 The and Jesus said to him: Thou shalt love Lord the God of thee, in whole the heart of thee, and in whole the soul of thee, and in whole the mind of thee. 38 This first and great commandment. 39 Second and like to it; Thou shalt love the neighbor of thee, as thyself. 40 In these the two commandments whole the law and the prophets are hung.
ABU(i) 37 Jesus said to him: Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the great and first commandment. 39 And the second is like to it: Thou shalt love thy neighbor as thy self. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
Anderson(i) 37 Jesus said to him: You shall love the Lord your God with your whole heart, and with your whole soul, and with your whole mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it: You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hang the whole law and the prophets.
Noyes(i) 37 And he said to him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." 38 This is the great and first commandment. 39 There is a second like it: "Thou shalt love thy neighbor as thyself." 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets.
YLT(i) 37 And Jesus said to him, `Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thine understanding— 38 this is a first and great command; 39 and the second is like to it, Thou shalt love thy neighbour as thyself; 40 on these—the two commands—all the law and the prophets do hang.'
JuliaSmith(i) 37 And Jesus said to him, Thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole mind. 38 This is the first and the great command. 39 And the second like it: Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40 In these two commands hang the whole law and the prophets.
Darby(i) 37 And he said to him, Thou shalt love [the] Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy understanding. 38 This is [the] great and first commandment. 39 And [the] second is like it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two commandments the whole law and the prophets hang.
ERV(i) 37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the great and first commandment. 39 And a second like [unto it ]is this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two commandments hangeth the whole law, and the prophets.
ASV(i) 37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the great and first commandment. 39 And a second like unto it is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.
ASV_Strongs(i)
  37 G2424 And he G2036 said G846 unto him, G25 Thou shalt love G2962 the Lord G4675 thy G2316 God G1722 with G3650 all G4675 thy G2588 heart, G2532 and G1722 with G3650 all G4675 thy G5590 soul, G2532 and G1722 with G3650 all G4675 thy G1271 mind.
  38 G3778 This G2076 is G3173 the great G2532 and G4413 first G1785 commandment.
  39 G1161 And G1208 a second G3664 like G3778 unto it G25 is this, Thou shalt love G4675 thy G4139 neighbor G5613 as G4572 thyself.
  40 G1722 On G3778 these G1417 two G1785 commandments G3650 the whole G3551 law G2910 hangeth, G2532 and G4396 the prophets.
JPS_ASV_Byz(i) 37 And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And a second like unto it is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.
Rotherham(i) 37 And, he, said unto him—Thou shalt love the Lord thy God—with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind: 38 This, is the great and first commandment. 39 The second, like it, is, this: Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 In these two commandments, all the law, is contained, and the prophets.
Twentieth_Century(i) 37 His answer was: "'Thou shalt love the Lord thy God with all thy Heart, and with all thy soul, and with all thy mind.' 38 This is the great first commandment. 39 The second, which is like it, is this--'Thou shalt love thy neighbor as thou dost thyself.' 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets."
Godbey(i) 37 And He said to him; Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40 On these two commandments hang all the law, and the prophets.
WNT(i) 37 "'THOU SHALT LOVE THE LORD THY GOD,'" He answered, "'WITH THY WHOLE HEART, THY WHOLE SOUL, THY WHOLE MIND.' 38 This is the greatest and foremost Commandment. 39 And the second is similar to it: 'THOU SHALT LOVE THY FELLOW MAN AS MUCH AS THYSELF.' 40 The whole of the Law and the Prophets is summed up in these two Commandments."
Worrell(i) 37 And He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the great and first commandment. 39 A second like it is this: You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hangs the whole law, and the prophets."
Moffatt(i) 37 He replied, "You must love the Lord your God with your whole heart, with your whole soul, and with your whole mind. 38 This is the greatest and chief command. 39 There is a second like it: you must love your neighbour as yourself. 40 The whole Law and the prophets hang upon these two commands."
Goodspeed(i) 37 And he said to him, " 'You must love the Lord your God with your whole heart, your whole soul, and your whole mind.' 38 That is the great, first command. 39 There is a second like it: 'You must love your neighbor as you do yourself.' 40 These two commands sum up the whole of the Law and the Prophets."
Riverside(i) 37 Jesus said to him, " 'Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind.' 38 This is the greatest and first commandment. 39 The second is like it, 'Thou shalt love thy neighbor as thyself.' 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets."
MNT(i) 37 Jesus answered, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 "This is the great and first commandment. 39 "The second, which is like it, is this, "Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40 "On those two commandments hang the whole law and the prophets."
Lamsa(i) 37 Jesus said to him, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your power, and with all your mind. 38 This is the greatest and the first commandment. 39 And the second is like to it, Love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hang the law and the prophets.
CLV(i) 37 Now He averred to him, "You shall be loving the Lord your God with your whole heart, and with your whole soul, and with you whole comprehension." 38 This is the great and foremost precept. 39 Yet the second is like it: 'You shall be loving your associate as yourself.' 40 On these two precepts is hanging the whole law and the prophets."
Williams(i) 37 And He answered him, "'You must love the Lord your God with your whole heart, your whole soul, and your whole mind.' 38 This is the greatest command, and is first in importance. 39 The second is like it: 'You must love your neighbor as you do yourself.' 40 The essence of the whole law and the prophets is packed into these two commands."
BBE(i) 37 And he said to him, Have love for the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and greatest rule. 39 And a second like it is this, Have love for your neighbour as for yourself. 40 On these two rules all the law and the prophets are based.
MKJV(i) 37 Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it, You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets.
LITV(i) 37 And Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." Deut. 6:5 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it: "You shall love your neighbor as yourself." Lev. 19:18 40 On these two commandments all the Law and the Prophets hang.
ECB(i) 37 Yah Shua says to him, Love Yah Veh your Elohim in all your heart and in all your soul and in all your mind 38 - this is the first and mega misvah: 39 and the second is likened to it, Love your neighbor as yourself: 40 - in these two misvoth hang all the torah and the prophets. Deuteronomy 6:5, Leviticus 19:18
AUV(i) 37 Jesus replied, [Deut. 6:5] “‘You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind.’ 38 This is the foremost and greatest commandment. 39 A second one, similar to it is [Lev. 19:18], ‘You must love your neighbor the same way that you love yourself.’ 40 The entire law of Moses and the prophets hinge on these two commandments.”
ACV(i) 37 And Jesus said to him, Thou shall love Lord thy God with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it, Thou shall love thy neighbor as thyself. 40 On these two commandments hang all the law, and the prophets.
Common(i) 37 Jesus said to him, "'You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.' 38 This is the great and first commandment. 39 And the second is like it: 'You shall love your neighbor as yourself.' 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets."
WEB(i) 37 Jesus said to him, “‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’ 38 This is the first and great commandment. 39 A second likewise is this, ‘You shall love your neighbor as yourself.’ 40 The whole law and the prophets depend on these two commandments.”
WEB_Strongs(i)
  37 G2424 Jesus G2036 said G846 to him, G25 "‘You shall love G2962 the Lord G4675 your G2316 God G1722 with G3650 all G4675 your G2588 heart, G1722 with G3650 all G4675 your G5590 soul, G2532 and G1722 with G3650 all G4675 your G1271 mind.'
  38 G3778 This G2076 is G4413 the first G2532 and G3173 great G1785 commandment.
  39 G1161 A G1208 second G3664 likewise G3778 is this, G25 ‘You shall love G4675 your G4139 neighbor G5613 as G4572 yourself.'
  40 G3650 The whole G3551 law G2532 and G4396 the prophets G2910 depend G1722 on G3778 these G1417 two G1785 commandments."
NHEB(i) 37 He said to him, "'You are to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.' 38 This is the great and first commandment. 39 A second likewise is this, 'You are to love your neighbor as yourself.' 40 The whole Law and the Prophets depend on these two commandments."
AKJV(i) 37 Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like to it, You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
KJC(i) 37 Jesus said unto him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like unto it, You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
KJ2000(i) 37 Jesus said unto him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like unto it, You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
UKJV(i) 37 Jesus said unto him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like unto it, You shall love your neighbour as yourself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
RKJNT(i) 37 Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the first and greatest commandment. 39 And the second is like it, You shall love your neighbour as yourself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
CKJV_Strongs(i)
  37 G2424 Jesus G2036 said G846 to him, G25 You shall love G2962 the Lord G4675 your G2316 God G1722 with G3650 all G4675 your G2588 heart, G2532 and G1722 with G3650 all G4675 your G5590 soul, G2532 and G1722 with G3650 all G4675 your G1271 mind.
  38 G3778 This G2076 is G4413 the first G2532 and G3173 great G1785 commandment.
  39 G1161 And G1208 the second G3664 is like G3778 to it, G25 You shall love G4675 your G4139 neighbor G5613 as G4572 yourself.
  40 G1722 On G3778 these G1417 two G1785 commandments G2910 hang G3650 all G3551 the law G2532 and G4396 the prophets.
EJ2000(i) 37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
CAB(i) 37 Jesus said to him, " 'You shall love the LORD your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.' 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it: 'You shall love your neighbor as yourself.' 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets."
WPNT(i) 37 So Jesus said to him: ‘”You must love the LORD your God with your whole heart, and with your whole soul, and with your whole mind.’ 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it, ‘You must love your neighbor as yourself.’ 40 On these two commandments hang the whole Law, and the Prophets.”
JMNT(i) 37 So He affirms to him, "' You will continue loving [the] Lord [= Yahweh], your God, in union with your whole heart – and within the midst of the core of your being, and in union with your whole soul – and within the midst of your entire soul-life, and in union with your whole intellectual capacity – and within the midst of your whole thinking process and comprehension.' [Deut. 6:5] 38 "This continuously exists being the great and foremost (or: first) implanted goal (impartation of the finished product within; inward directive). 39 "Yet [the] second one [is] like it: 'You will continue loving your associate (or: overcoming existential separation from your neighbor; participating with the one close to you) as he were yourself.' [Lev. 19:18] 40 "In the midst of (or: In union with; Within) these two imparted, goal-oriented directives the whole Law – as well as the prophets – is continuously being hung!"
NSB(i) 37 Jesus told him: »You shall love Jehovah your God with all your heart (Greek: kardia: feelings, emotions), and with all your being, and with your entire mind (Greek: dianoia: understanding). (Deuteronomy 6:5) 38 »This is the greatest and first commandment. 39 »The second like it is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ 40 »The law and the prophets are based on these two commandments.«
ISV(i) 37 Jesus said to him, "'You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.' 38 This is the greatest and most important commandment. 39 The second is like it: 'You must love your neighbor as yourself.' 40 All the Law and the Prophets depend on these two commandments."
LEB(i) 37 And he said to him, " 'You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.'* 38 This is the greatest and first commandment. 39 And the second is like it: 'You shall love your neighbor as yourself.'* 40 On these two commandments depend all the law and the prophets."
BGB(i) 37 Ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ “‘Ἀγαπήσεις κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.’ 38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 39 δευτέρα ‹δὲ› ὁμοία αὐτῇ ‘Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.’ 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.”
BIB(i) 37 Ὁ (-) δὲ (And) ἔφη (He said) αὐτῷ (to him), “‘Ἀγαπήσεις (You shall love) κύριον (the Lord) τὸν (the) Θεόν (God) σου (of you) ἐν (with) ὅλῃ (all) τῇ (the) καρδίᾳ (heart) σου (of you), καὶ (and) ἐν (with) ὅλῃ (all) τῇ (the) ψυχῇ (soul) σου (of you), καὶ (and) ἐν (with) ὅλῃ (all) τῇ (the) διανοίᾳ (mind) σου (of you).’ 38 αὕτη (This) ἐστὶν (is) ἡ (the) μεγάλη (great) καὶ (and) πρώτη (first) ἐντολή (commandment). 39 δευτέρα (The second) ‹δὲ› (also) ὁμοία (is like) αὐτῇ (it): ‘Ἀγαπήσεις (You shall love) τὸν (the) πλησίον (neighbor) σου (of you) ὡς (as) σεαυτόν (yourself).’ 40 ἐν (On) ταύταις (these) ταῖς (-) δυσὶν (two) ἐντολαῖς (commandments), ὅλος (all) ὁ (the) νόμος (law) κρέμαται (hangs) καὶ (and) οἱ (the) προφῆται (Prophets).”
BLB(i) 37 And He said to him, “‘You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.’ 38 This is the great and first commandment. 39 And the second is like it: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ 40 On these two commandments hang all the Law and the Prophets.”
BSB(i) 37 Jesus declared, “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ 38 This is the first and greatest commandment. 39 And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ 40 All the Law and the Prophets depend on these two commandments.”
MLV(i) 37 Now Jesus said to him, You will love the Lord your God in your whole heart and in your whole soul and in your whole mind. 38 This is the first and the great commandment. 39 And the second commandment is similar to it, You will love your neighbor like yourself. 40 In these two commandments hangs the whole law and the prophets.


VIN(i) 37 Jesus declared, “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ 38 This is the first and greatest commandment. 39 And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ 40 All the Law and the Prophets depend on these two commandments.”
Luther1545(i) 37 Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott, deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 38 Dies ist das vornehmste und größte Gebot. 39 Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 40 In diesen zweien Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten.
Luther1545_Strongs(i)
  37 G2424 JEsus G1161 aber G2036 sprach G1722 zu G846 ihm G4675 : Du G25 sollst lieben G2316 GOtt G4675 , deinen G2962 HErrn G1722 , von G3650 ganzem G2588 Herzen G1722 , von G3650 ganzer G5590 SeeLE G2532 und G3650 von ganzem Gemüt.
  38 G3778 Dies G2076 ist G4413 das vornehmste G2532 und G3173 größte G1785 Gebot .
  39 G1208 Das andere G1161 aber G846 ist dem G3664 gleich G4675 : Du sollst deinen G4139 Nächsten G25 lieben G5613 wie G4572 dich selbst.
  40 G1722 In G5025 diesen G1417 zweien G1785 Geboten G3650 hanget das ganze G3551 Gesetz G2532 und G4396 die Propheten .
Luther1912(i) 37 Jesus aber sprach zu ihm: "Du sollst lieben Gott, deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte." 38 Dies ist das vornehmste und größte Gebot. 39 Das andere aber ist ihm gleich: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." 40 In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Luther1912_Strongs(i)
  37 G2424 Jesus G1161 aber G2036 sprach G846 zu ihm G4675 : »Du sollst 25 lieben G2962 Gott G4675 , deinen G2316 HERRN G1722 , von G3650 ganzem G2588 Herzen G1722 , von G3650 ganzer G5590 Seele G2532 und G1722 von G3650 ganzem G1271 Gemüte .
  38 G3778 Dies G2076 ist G4413 das vornehmste G2532 und G3173 größte G1785 Gebot .
  39 G1208 Das andere G1161 aber G3778 G846 ist ihm G3664 gleich G25 ; »Du sollst G4675 deinen G4139 Nächsten G25 lieben G5613 wie G4572 dich selbst .
  40 G1722 In G5025 diesen G1417 zwei G1785 Geboten G2910 hanget G3650 das ganze G3551 Gesetz G2532 und G4396 die Propheten .
ELB1871(i) 37 Er aber sprach zu ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstande" . 38 Dieses ist das große und erste Gebot. 39 Das zweite aber, ihm gleiche, ist: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" . 40 An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
ELB1871_Strongs(i)
  37 G2424 Er G1161 aber G2036 sprach G846 zu ihm: G25 "Du sollst G2962 den Herrn, G4675 deinen G2316 Gott, G25 lieben G1722 mit G4675 deinem G3650 ganzen G2588 Herzen G2532 und G1722 mit G4675 deiner G3650 ganzen G5590 Seele G2532 und G1722 mit G4675 deinem G3650 ganzen G1271 Verstande".
  38 G3778 Dieses G2076 ist G3173 das große G2532 und G4413 erste G1785 Gebot.
  39 G1208 Das zweite G1161 aber, G846 ihm G3664 gleiche, G25 ist: "Du sollst G4675 deinen G4139 Nächsten G25 lieben G5613 wie G4572 dich selbst".
  40 G1722 An G5025 diesen G1417 zwei G1785 Geboten G2910 hängt G3650 das ganze G3551 Gesetz G2532 und G4396 die Propheten.
ELB1905(i) 37 Er aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstande.« O. Gemüt; [5.Mose 6,5] » 38 Dieses ist das große und erste Gebot. 39 Das zweite aber, ihm gleiche, ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« [3.Mose 19,18] » 40 An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
ELB1905_Strongs(i)
  37 G2424 Er G1161 aber G2036 sprach G846 zu ihm G25 :" Du sollst G2962 den Herrn G4675 , deinen G2316 Gott G25 , lieben G1722 mit G4675 deinem G3650 ganzen G2588 Herzen G2532 und G1722 mit G4675 deiner G3650 ganzen G5590 Seele G2532 und G1722 mit G4675 deinem G3650 ganzen G1271 Verstande ".
  38 G3778 Dieses G2076 ist G3173 das große G2532 und G4413 erste G1785 Gebot .
  39 G1208 Das zweite G1161 aber G846 , ihm G3664 gleiche G25 , ist: "Du sollst G4675 deinen G4139 Nächsten G25 lieben G5613 wie G4572 dich selbst ".
  40 G1722 An G5025 diesen G1417 zwei G1785 Geboten G2910 hängt G3650 das ganze G3551 Gesetz G2532 und G4396 die Propheten .
DSV(i) 37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
DSV_Strongs(i)
  37 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G25 [G5692] : Gij zult liefhebben G2962 den Heere G4675 , uw G2316 God G1722 , met G3650 geheel G4675 uw G2588 hart G2532 , en G1722 met G3650 geheel G4675 uw G5590 ziel G2532 , en G1722 met G3650 geheel G4675 uw G1271 verstand.
  38 G3778 Dit G2076 [G5748] is G4413 het eerste G2532 en G3173 het grote G1785 gebod.
  39 G1161 En G1208 het tweede G846 aan dit G3664 gelijk G4675 , [is]: Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 als G4572 uzelven.
  40 G1722 Aan G5025 deze G1417 twee G1785 geboden G2910 [G5743] hangt G3650 de ganse G3551 wet G2532 en G4396 de profeten.
DarbyFR(i) 37 Et il lui dit: "Tu aimeras le *Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée". 38 C'est là le grand et premier commandement. 39 Et le second lui est semblable: "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". 40 De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes.
Martin(i) 37 Jésus lui dit : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 Celui-ci est le premier et le grand commandement. 39 Et le second semblable à celui-là, est : tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes.
Segond(i) 37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C'est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Segond_Strongs(i)
  37 G1161   G2424 Jésus G846 lui G2036 répondit G5627   G25  : Tu aimeras G5692   G2962 le Seigneur G4675 , ton G2316 Dieu G1722 , de G3650 tout G4675 ton G2588 cœur G2532 , G1722 de G3650 toute G4675 ton G5590 âme G2532 , et G1722 de G3650 toute G4675 ta G1271 pensée.
  38 G3778 C G2076 ’est G5748   G4413 le premier G2532 et G3173 le plus grand G1785 commandement.
  39 G1161 Et G1208 voici le second G846 , qui lui G3664 est semblable G25  : Tu aimeras G5692   G4675 ton G4139 prochain G5613 comme G4572 toi-même.
  40 G1722 De G5025 ces G1417 deux G1785 commandements G2910 dépendent G5743   G3650 toute G3551 la loi G2532 et G4396 les prophètes.
SE(i) 37 Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. 38 Este es el Primero y el Grande Mandamiento. 39 Y el Segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
ReinaValera(i) 37 Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. 38 Este es el primero y el grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante á éste: Amarás á tu prójimo como á ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
JBS(i) 37 Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. 38 Este es el Primero y el Grande Mandamiento. 39 Y el Segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Albanian(i) 37 Dhe Jezusi i tha: ''"Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde". 38 Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi. 39 Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten". 40 Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët''.
RST(i) 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, каксамого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон ипророки.
Peshitta(i) 37 ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܪܥܝܢܟ ܀ 38 ܗܢܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܘܩܕܡܝܐ ܀ 39 ܘܕܬܪܝܢ ܕܕܡܐ ܠܗ ܕܬܪܚܡ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܀ 40 ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩܕܢܝܢ ܬܠܝܐ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒܝܐ ܀
Arabic(i) 37 فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. 38 هذه هي الوصية الاولى والعظمى. 39 والثانية مثلها. تحب قريبك كنفسك. 40 بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء
Amharic(i) 37 ኢየሱስም እንዲህ አለው። ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም አሳብህም ውደድ። 38 ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት። 39 ሁለተኛይቱም ይህችን ትመስላለች፥ እርስዋም። ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ የምትለው ናት። 40 በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ሕጉም ሁሉ ነቢያትም ተሰቅለዋል።
Armenian(i) 37 Յիսուս ըսաւ անոր. «“Սիրէ՛ Տէրը՝ քու Աստուածդ՝ ամբողջ սիրտովդ, ամբողջ անձովդ եւ ամբողջ միտքովդ”: 38 Ա՛յս է առաջին ու մեծ պատուիրանը: 39 Եւ երկրորդը՝ ասոր նման. “Սիրէ՛ ընկերդ քու անձիդ՝՝ պէս”: 40 Այս երկու պատուիրաններէն կախուած են ամբողջ Օրէնքն ու Մարգարէները»:
ArmenianEastern(i) 37 Եւ Յիսուս նրան ասաց. «Պիտի սիրես քո Տէր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով ու քո ամբողջ մտքով: 38 Այս է մեծը եւ առաջին պատուիրանը. 39 եւ երկրորդը սրա նման է. պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպէս քո անձը: 40 Այս երկու պատուիրաններից են կախուած ամբողջ Օրէնքը եւ մարգարէները»:
Breton(i) 37 Jezuz a respontas dezhañ: Karout a ri an Aotrou da Zoue, eus da holl galon, eus da holl ene, hag eus da holl soñj. 38 Hennezh eo ar c'hentañ hag ar brasañ eus ar gourc'hemennoù. 39 Ha setu an eil a zo heñvel outañ: Karout a ri da nesañ eveldout da-unan. 40 Eus an daou c'hourc'hemenn-se, e talc'h an holl lezenn hag ar brofeded.
Basque(i) 37 Eta Iesusec erran cieçón, Onhetsiren duc eure Iainco Iauna eure bihotz guciaz, eta eure arima guciaz, eta eure pensamendu guciaz. 38 Haur duc manamendu lehena eta handia. 39 Eta bigarrenac hura irudi dic, Onhetsiren duc eure hurcoa eure buruä beçala. 40 Bi manamendu hautaric Legue gucia eta Prophetác dependitzen dituc.
Bulgarian(i) 37 А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“ 38 Това е най-голямата и първа заповед. 39 А втора, подобна на нея, е тази: ?Да възлюбиш ближния си както себе си.“ 40 На тези две заповеди висят целият закон и пророците.
Croatian(i) 37 A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38 To je najveća i prva zapovijed. 39 Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40 O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."
BKR(i) 37 I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. 38 To jest přední a veliké přikázání. 39 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. 40 Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci.
Danish(i) 37 Men Jesus sagde til ham: du skal elske Herren din Gud i dit ganske Hjerte, og i din ganske Sjæl, og i dit ganske Sind. 38 Dette er det første og store Bud. 39 Men det andet er ligesom dette: du skal elske din Næste som dig selv. 40 Af disse to Bud hænger al Loven og Propheterne.
CUV(i) 37 耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 ─ 你 的 神 。 38 這 是 誡 命 中 的 第 一 , 且 是 最 大 的 。 39 其 次 也 相 倣 , 就 是 要 愛 人 如 己 。 40 這 兩 條 誡 命 是 律 法 和 先 知 一 切 道 理 的 總 綱 。
CUVS(i) 37 耶 稣 对 他 说 : 你 要 尽 心 、 尽 性 、 尽 意 爱 主 ― 你 的 神 。 38 这 是 诫 命 中 的 第 一 , 且 是 最 大 的 。 39 其 次 也 相 倣 , 就 是 要 爱 人 如 己 。 40 这 两 条 诫 命 是 律 法 和 先 知 一 切 道 理 的 总 纲 。
Esperanto(i) 37 Kaj li diris al li:Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso. 38 CXi tiu estas la granda kaj la unua ordono. 39 Kaj dua estas simila al gxi:Amu vian proksimulon kiel vin mem. 40 De cxi tiuj du ordonoj dependas la tuta legxo kaj la profetoj.
Estonian(i) 37 Aga Jeesus ütles temale: "Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. 38 See on suur ja esimene käsk. 39 Aga teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast. 40 Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!"
Finnish(i) 37 Niin Jesus sanoi hänelle: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas, kaikesta sydämestäs, ja kaikesta sielustas, ja kaikesta mielestäs: 38 Tämä on ensimäinen ja suurin käsky. 39 Toinen on tämän kaltainen: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itse sinuas. 40 Näissä kahdessa käskyssä kaikki laki ja prophetat riippuvat.
FinnishPR(i) 37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. 38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. 40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."
Georgian(i) 37 ხოლო იესუ ჰრქუა მას: შეიყუარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა გულითა შენითა და ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა. 38 ესე არს დიდი და პირველი მცნებაჲ. 39 და მეორე, მსგავსი ამისი: შეიყუარო მოყუასი შენი, ვითარცა თავი თჳსი. 40 ამათ ორთა მცნებათა ყოველი სჯული და წინაწარმეტყუელნი დამოკიდებულ არიან.
Haitian(i) 37 Jezi reponn li: Se pou ou renmen Mèt la, Bondye, ou ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou. 38 Se kòmandman sa a ki pi gwo, ki pi konsekan. 39 Men dezyèm kòmandman an ki gen menm enpòtans ak premye a: se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou. 40 De kòmandman sa yo, se yo ki fondasyon tou sa ki nan lalwa Moyiz la ak tou sa pwofèt yo te moutre.
Hungarian(i) 37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. 38 Ez az elsõ és nagy parancsolat. 39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
Indonesian(i) 37 Yesus menjawab, "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. 38 Itulah perintah yang terutama dan terpenting! 39 Perintah kedua sama dengan yang pertama itu: Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. 40 Seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran para nabi berdasar pada kedua perintah itu."
Italian(i) 37 E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l’anima tua, e con tutta la mente tua. 38 Quest’è il primo, e il gran comandamento. 39 E il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come te stesso. 40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge, ed i profeti.
ItalianRiveduta(i) 37 E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la mente tua. 38 Questo è il grande e il primo comandamento. 39 Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come te stesso. 40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti.
Japanese(i) 37 イエス言ひ給ふ『「なんぢ心を盡し、精神を盡し、思を盡して主なる汝の神を愛すべし」 38 これは大にして第一の誡命なり。 39 第二もまた之にひとし「おのれの如くなんぢの隣を愛すべし」 40 律法全體と預言者とは此の二つの誡命に據るなり』
Kabyle(i) 37 Sidna Ɛisa yerra-yas : -- Aț-țḥemleḍ Illu Sidi Ṛebbi-inek seg wul-ik, s teṛwiḥt-ik, s wayen yellan di tezmert-ik. 38 D wagi i d lameṛ yellan d amezwaru yerna d ameqqran akk di ccariɛa. 39 Atan wayeḍ yesɛan azal annect umezwaru-agi : Aț-țḥemleḍ lɣiṛ-ik am yiman-ik. 40 D sin lumuṛat-agi i d lsas n ccariɛa akk-d lenbiya.
Korean(i) 37 예수께서 가라사대 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 38 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 39 둘째는 그와 같으니 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 40 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라
Latvian(i) 37 Jēzus sacīja viņam: Mīli Dievu savu Kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta! 38 Šis ir lielākais un pirmais bauslis! 39 Bet otrs tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! 40 Šajos divos baušļos ietverta visa bauslība un pravieši.
Lithuanian(i) 37 Jėzus jam atsakė: “ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’. 38 Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. 39 Antrasis­panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. 40 Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai”.
PBG(i) 37 A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej. 38 To jest pierwsze i największe przykazanie. 39 A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. 40 Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli.
Portuguese(i) 37 Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. 38 Este é o grande e primeiro mandamento. 39 E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 40 Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
ManxGaelic(i) 37 Dooyrt Yeesey rish, Ver oo graih da'n Chiarn dty Yee lesh ooilley dty chree as lesh ooilley dty annym, as lesh ooilley dt'aigney. 38 Shoh yn chied as yn ard-anney. 39 As ta'n nah anney casley rish, Ver oo graih da dty nahoo myr dhyt hene. 40 Yn daa anney shoh bun y leigh as ny phadeyryn.
Norwegian(i) 37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.
Romanian(i) 37 Isus i -a răspuns:,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.`` 38 ,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este:,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.``
Ukrainian(i) 37 Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. 38 Це найбільша й найперша заповідь. 39 А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе. 40 На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять.
UkrainianNT(i) 37 Ісус же рече йому: Люби Господа Бога твого всїм серцем твоїм, і всею душею твоєю, і всею думкою твоєю. 38 Се перва й велика заповідь. 39 Друга ж подібна їй: Люби ближнього твого, як себе самого. 40 На сих двох заповідях увесь закон і пророки стоять.
SBL Greek NT Apparatus

37 δὲ WH Treg NIV ] + Ἰησοῦς RP • ⸀τῇ Treg NIV ] – WH RP • ⸁τῇ WH Treg NIV ] – RP
38 ἡ μεγάλη καὶ πρώτη WH Treg NIV ] πρώτη καὶ μεγάλη RP
39 δὲ Treg NIV RP ] – WH • αὐτῇ Treg NIV RP ] αὕτη WH
40 κρέμαται καὶ οἱ προφῆται WH Treg NIV ] καὶ οἱ προφῆται κρέμανται RP