1 Samuel 6:14

LXX_WH(i)
    14 G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF αμαξα G1525 V-AAI-3S εισηλθεν G1519 PREP εις G68 N-ASM αγρον G5617 N-PRI ωσηε G3588 T-ASM τον G1722 PREP εν   N-PRI βαιθσαμυς G2532 CONJ και G2476 V-AAI-3P εστησαν G1563 ADV εκει G3844 PREP παρ G846 D-DSF αυτη G3037 N-ASM λιθον G3173 A-ASM μεγαν G2532 CONJ και G4977 V-PAI-3P σχιζουσιν G3588 T-APN τα G3586 N-APN ξυλα G3588 T-GSF της   N-GSF αμαξης G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G1016 N-APM βοας G399 V-AAI-3P ανηνεγκαν G1519 PREP εις   N-ASF ολοκαυτωσιν G3588 T-DSM τω G2962 N-DSM κυριω
Brenton(i) 14 And the waggon entered into the field of Osee, which was in Baethsamys, and they set there by it a great stone; and they split the wood of the waggon, and offered up the cows for a whole-burnt-offering to the Lord.
Reformed Dating