1 Samuel 6:14

LXX_WH(i)
    14 G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF αμαξα G1525 V-AAI-3S εισηλθεν G1519 PREP εις G68 N-ASM αγρον G5617 N-PRI ωσηε G3588 T-ASM τον G1722 PREP εν   N-PRI βαιθσαμυς G2532 CONJ και G2476 V-AAI-3P εστησαν G1563 ADV εκει G3844 PREP παρ G846 D-DSF αυτη G3037 N-ASM λιθον G3173 A-ASM μεγαν G2532 CONJ και G4977 V-PAI-3P σχιζουσιν G3588 T-APN τα G3586 N-APN ξυλα G3588 T-GSF της   N-GSF αμαξης G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G1016 N-APM βοας G399 V-AAI-3P ανηνεγκαν G1519 PREP εις   N-ASF ολοκαυτωσιν G3588 T-DSM τω G2962 N-DSM κυριω
HOT(i) 14 והעגלה באה אל שׂדה יהושׁע בית השׁמשׁי ותעמד שׁם ושׁם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עלה ליהוה׃
IHOT(i) (In English order)
  14 H5699 והעגלה And the cart H935 באה came H413 אל into H7704 שׂדה the field H3091 יהושׁע of Joshua, H1030 בית השׁמשׁי a Beth-shemite, H5975 ותעמד and stood H8033 שׁם there, H8033 ושׁם where H68 אבן stone: H1419 גדולה a great H1234 ויבקעו and they cleaved H853 את   H6086 עצי the wood H5699 העגלה of the cart, H853 ואת   H6510 הפרות the kine H5927 העלו and offered H5930 עלה a burnt offering H3068 ליהוה׃ unto the LORD.
Vulgate(i) 14 et plaustrum venit in agrum Iosue Bethsamitae et stetit ibi erat autem ibi lapis magnus et conciderunt ligna plaustri vaccasque inposuerunt super ea holocaustum Domino
Clementine_Vulgate(i) 14 Et plaustrum venit in agrum Josue Bethsamitæ, et stetit ibi. Erat autem ibi lapis magnus, et conciderunt ligna plaustri, vaccasque imposuerunt super ea holocaustum Domino.
Wycliffe(i) 14 And the wayn cam in to the feelde of Josue of Bethsames, and stood there. Forsothe a greet stoon was there; and thei kittiden `the trees of the wayn, and puttiden the kien `on tho trees, a brent sacrifice to the Lord.
Coverdale(i) 14 The cart came in to the felde of Iosua the BethSemite, and there it stode styll. And there was a greate stone, and they claue the tymber of the cart, and offred the kyne vnto the LORDE for a burntofferynge.
MSTC(i) 14 And the cart came into the grove of one Joshua, a Bethshemite, and stood still there. There was there also a great stone. And they clave the wood of the cart and offered the kine a burnt offering unto the LORD.
Matthew(i) 14 And the carte came into the groue of one Iehosua a Bethsamite, and stode styll there. There was there also a greate stone. And they claue the wodde of the carte and offered the kyne a burnte offerynge vnto the Lorde.
Great(i) 14 And the carte came into the felde of one Iehosua a Bethsamite, and stode still there. There was also a great stone. And they claue the wod of the carte & offred the kyne a burntoffring vnto the Lord.
Geneva(i) 14 And the cart came into the fielde of Ioshua a Beth-shemite, and stood still there. There was also a great stone, and they claue the wood of the cart, and offered the kine for a burnt offring vnto the Lord.
Bishops(i) 14 And the carte came into the fielde of one Iehosua, a Bethsamite, and stoode still ther. There was also a great stone: And they claue the wood of the carte, and offred the kyne a burnt offring vnto the Lorde
DouayRheims(i) 14 And the cart came into the field of Josue, a Bethsamite, and stood there. And there was a great stone, and they cut in pieces the wood of the cart, and laid the kine upon it a holocaust to the Lord.
KJV(i) 14

And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered the kine a burnt offering unto the LORD.

KJV_Cambridge(i) 14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered the kine a burnt offering unto the LORD.
Thomson(i) 14 So when the cart came into the field of Osea of Baithsamus, they set up there a great stone near it. Then cutting to pieces the wood of the cart, they offered the cows as a whole burnt offering to the Lord.
Webster(i) 14 And the cart came into the field of Joshua, a Beth-shemite, and stood there, where there was a great stone: and they cleaved the wood of the cart, and offered the cows a burnt-offering to the LORD.
Brenton(i) 14 And the waggon entered into the field of Osee, which was in Baethsamys, and they set there by it a great stone; and they split the wood of the waggon, and offered up the cows for a whole-burnt-offering to the Lord.
Brenton_Greek(i) 14 Καὶ ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν εἰς ἀγρὸν Ὠσηὲ τὸν ἐν Βαιθσαμὺς, καὶ ἔστησαν ἐκεῖ παρʼ αὐτῇ λίθον μέγαν· καὶ σχίζουσι τὰ ξύλα τῆς ἁμάξης καὶ τὰς βόας ἀνήνεγκαν εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ Κυρίῳ.
Leeser(i) 14 And the wagon came to the field of Joshua, the Beth-shemite, and stood still there; and there was a great stone; and they split the wood of the wagon, and the cows they offered as a burnt-offering unto the Lord.
YLT(i) 14 And the cart hath come in unto the field of Joshua the Beth-Shemeshite, and standeth there, and there is a great stone, and they cleave the wood of the cart, and the kine they have caused to ascend—a burnt-offering to Jehovah.
JuliaSmith(i) 14 And the wagon came into the field of Joshua of the House of the Sun, and it will stand there; and there a great stone: and they will cleave asunder the wood of the wagon, and the heifers they brought up a burnt-offering to Jehovah.
Darby(i) 14 And the cart came into the field of Joshua the Beth-shemeshite, and stood there; and a great stone was there. And they clave the wood of the cart, and offered up the kine as a burnt-offering to Jehovah.
ERV(i) 14 And the cart came into the field of Joshua the Beth-shemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered up the kine for a burnt offering unto the LORD.
ASV(i) 14 And the cart came into the field of Joshua the Beth-shemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered up the kine for a burnt-offering unto Jehovah.
JPS_ASV_Byz(i) 14 And the cart came into the field of Joshua the Beth-shemite, and stood there, where there was a great stone; and they cleaved the wood of the cart, and offered up the kine for a burnt-offering unto the LORD.
Rotherham(i) 14 And, the waggon, entered into the field of Joshua, a man of Beth-shemesh, and stood still, there, where also, was a great stone,—so they clave into pieces the planks of the waggon, and, the kine, offered they up as an ascending-sacrifice, unto Yahweh.
CLV(i) 14 And the cart has come in unto the field of Joshua the Beth-Shemeshite, and stands there, and there [is] a great stone, and they cleave the wood of the cart, and the kine they have caused to ascend--a burnt-offering to Yahweh.
BBE(i) 14 And the cart came into the field of Joshua the Beth-shemite, and came to a stop there by a great stone: and cutting up the wood of the cart they made a burned offering of the cows to the Lord.
MKJV(i) 14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there and there was a great stone. And they cut the wood of the cart and offered the cows as a burnt offering to Jehovah.
LITV(i) 14 And the cart had come to the field of Joshua the Bethshemite, and stood there. And there was a great stone. And they cut the wood of the cart, and they offered the cows as a burnt offering to Jehovah.
ECB(i) 14 and the wagon comes into the field of Yah Shua, a Beth Shemeshiy; and stands there: and a great stone is there: and they split the timber of the wagon and holocaust the heifers - a holocaust to Yah Veh.
ACV(i) 14 And the cart came into the field of Joshua the Beth-shemite, and stood there where there was a great stone. And they split the wood of the cart, and offered up the cows for a burnt-offering to LORD.
WEB(i) 14 The cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh, and stood there, where there was a great stone. Then they split the wood of the cart and offered up the cows for a burnt offering to Yahweh.
NHEB(i) 14 The cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh, and stood there, where there was a great stone: and they split the wood of the cart, and offered up the cows for a burnt offering to the LORD.
AKJV(i) 14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there, where there was a great stone: and they split the wood of the cart, and offered the cows a burnt offering to the LORD.
KJ2000(i) 14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there, where there was a great stone: and they split the wood of the cart, and offered the cows a burnt offering unto the LORD.
UKJV(i) 14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered the cattle a burnt offering unto the LORD.
EJ2000(i) 14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stopped there, for there was a great stone there; and they clave the wood of the cart and offered the cows in a burnt offering unto the LORD.
CAB(i) 14 And the wagon entered into the field of Osee, which was in Beth Shemesh, and they set there by it a great stone; and they split the wood of the wagon, and offered up the cows for a whole burnt offering to the Lord.
LXX2012(i) 14 And the waggon entered into the field of Osee, which was in Baethsamys, and they set there by it a great stone; and they split the wood of the waggon, and offered up the cows for a whole burnt offering to the Lord.
NSB(i) 14 The cart came to the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there. There was a great stone. They cut the wood of the cart and offered the cows as a burnt offering to Jehovah.
ISV(i) 14 The cart came to the field of Joshua of Beth-shemesh, and stopped there. In that place there was a large stone. They broke up the wood from the cart, and offered up the cows as a burnt offering to the LORD.
LEB(i) 14 The utility cart came to the field of Joshua of Beth Shemesh and stopped there where there was a large stone. They split the wood of the utility cart and sacrificed the cows as a burnt offering to Yahweh.
MLV(i) 14 And the cart came into the field of Joshua the Beth-shemite and stood there where there was a great stone. And they split the wood of the cart and offered up the cows for a burnt offering to Jehovah.
VIN(i) 14 The cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh and stood there beside a great stone. The people split the wood of the cart and offered up the cows for a burnt offering to the LORD.
Luther1545(i) 14 Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas, des Beth-Semiters, und stund daselbst stille. Und war ein großer Stein daselbst. Und sie spalteten das Holz vom Wagen und opferten die Kühe dem HERRN zum Brandopfer.
Luther1912(i) 14 Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas, des Beth-Semiters, und stand daselbst still. Und war ein großer Stein daselbst. Und sie spalteten das Holz vom Wagen und opferten die Kühe dem HERRN zum Brandopfer.
ELB1871(i) 14 Und der Wagen kam auf das Feld Josuas, des Beth-Semiters, und stand daselbst still; und es war ein großer Stein daselbst. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe als Brandopfer dem Jehova.
ELB1905(i) 14 Und der Wagen kam auf das Feld Josuas, des Beth-Semiters, und stand daselbst still; und es war ein großer Stein daselbst. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe als Brandopfer dem Jahwe.
DSV(i) 14 En de wagen kwam op den akker van Jozua, den Beth-semiet, en bleef daar staande; en daar was een grote steen, en zij kloofden het hout van den wagen, en offerden de koeien den HEERE ten brandoffer.
Giguet(i) 14 Et le chariot entra dans le champ d’Osée de Bethsamys; les hommes dressèrent auprès de l’arche une grande pierre; ils fendirent le bois du chariot, et ils offrirent les vaches en holocauste au Seigneur.
DarbyFR(i) 14 Et le chariot vint au champ de Josué, le Beth-Shémite, et s'arrêta là. Et il y avait là une grande pierre; et ils fendirent le bois du chariot, et offrirent les vaches en holocauste à l'Éternel.
Martin(i) 14 Et le chariot vint au champ de Josué Beth-sémite, et s'arrêta-là. Or il y avait là une grande pierre, et on fendit le bois du chariot, et on offrit les jeunes vaches en holocauste à l'Eternel.
Segond(i) 14 Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Schémesch, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char, et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Eternel.
SE(i) 14 Y el carro vino al campo de Josué bet-semita, y paró allí porque allí había una gran piedra; y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto al SEÑOR.
ReinaValera(i) 14 Y el carro vino al campo de Josué Beth-semita, y paró allí porque allí había una gran piedra; y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto á Jehová.
JBS(i) 14 Y el carro vino al campo de Josué bet-semita, y paró allí porque allí había una gran piedra; y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto al SEÑOR.
Albanian(i) 14 Qerrja, pasi arriti në kampin e Jozueut në Beth-Shemesh, u ndal aty. Aty kishte një gur të madh; kështu ata çanë lëndën e drurit të qerres dhe i ofruan lopët si olokauste të Zotit.
RST(i) 14 Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановиласьтам; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу.
Arabic(i) 14 فأتت العجلة الى حقل يهوشع البيتشمسي ووقفت هناك. وهناك حجر كبير. فشقّقوا خشب العجلة واصعدوا البقرتين محرقة للرب.
Bulgarian(i) 14 И колата дойде в нивата на ветсемесеца Иисус и застана там, където имаше един голям камък. И те нацепиха дървата на колата и принесоха кравите във всеизгаряне на ГОСПОДА.
Croatian(i) 14 Kad su kola stigla na polje Jošue iz Bet Šemeša, zaustaviše se. Ondje bijaše velik kamen. Tada iscijepaše drvo od kola i prinesoše krave kao žrtvu paljenicu Jahvi.
BKR(i) 14 A když přijel vůz na pole Jozue Betsemského, tu se zastavil. I byl tu kámen veliký. Tedy zsekavše dříví vozu toho i ty krávy, obětovali je v obět zápalnou Hospodinu.
Danish(i) 14 Og Vognen kom paa Bethsemiteren Josvas Ager og blev staaende der, og der var en stor Sten; og de flakte Træet af Vognen og ofrede Køerne til Brændoffer for HERREN.
CUV(i) 14 車 到 了 伯 示 麥 人 約 書 亞 的 田 間 , 就 站 住 了 。 在 那 裡 有 一 塊 大 磐 石 , 他 們 把 車 劈 了 , 將 兩 隻 母 牛 獻 給 耶 和 華 為 燔 祭 。
CUVS(i) 14 车 到 了 伯 示 麦 人 约 书 亚 的 田 间 , 就 站 住 了 。 在 那 里 冇 一 块 大 磐 石 , 他 们 把 车 劈 了 , 将 两 隻 母 牛 献 给 耶 和 华 为 燔 祭 。
Esperanto(i) 14 La cxaro venis sur la kampon de Josuo, Bet-SXemesxano, kaj haltis tie; tie estis granda sxtono. Kaj oni dishakis la lignon de la cxaro, kaj la bovinojn oni oferis brulofere al la Eternulo.
Finnish(i) 14 Mutta vaunut tulivat Josuan BetSemiläisen pellolle, ja seisoivat siinä alallansa, ja siellä oli suuri kivi; ja he halkasivat puita vaunuista, ja uhrasivat lehmät Herralle polttouhriksi.
FinnishPR(i) 14 Vaunut tulivat beet-semekseläisen Joosuan pellolle ja pysähtyivät sinne; ja siellä oli suuri kivi. Ja he hakkasivat vaunut haloiksi ja uhrasivat lehmät polttouhriksi Herralle.
Haitian(i) 14 Kabwa a rive nan jaden Jozye a nan peyi Bèt-Chemèch epi li rete. Te gen yon gwo wòch bò la. Moun yo demoute kabwa a, yo fann tout bwa yo, yo touye bèf yo, epi yo boule yo nèt pou Seyè a.
Hungarian(i) 14 A szekér pedig eljutott a Béth-Semesbõl való Józsua mezejére, és ott megállott. Vala pedig ott egy nagy kõ, és felvagdalták a szekér fáit és a teheneket megáldozták az Úrnak egészen égõáldozatul.
Indonesian(i) 14 Pedati itu berhenti di dekat sebuah batu besar di ladang Yosua, seorang penduduk Bet-Semes. Penduduk kota itu membelah-belah kayu pedati itu lalu memotong kedua ekor sapi itu untuk kurban bakaran kepada TUHAN.
Italian(i) 14 E il carro, giunto al campo di Giosuè da Bet-semes, si fermò quivi. Or quivi era una gran pietra; e coloro spezzarono il legname del carro, e offersero le vacche in olocausto al Signore.
ItalianRiveduta(i) 14 Il carro, giunto al campo di Giosuè di Beth-Scemesh, vi si fermò. C’era quivi una gran pietra; essi spaccarono il legname del carro, e offrirono le vacche in olocausto all’Eterno.
Korean(i) 14 수레가 벧세메스 사람 여호수아의 밭 큰 돌 있는 곳에 이르러 선지라 무리가 수레의 나무를 패고 그 소를 번제로 여호와께 드리고
Lithuanian(i) 14 Vežimas atvažiavo į Jozuės, bet šemešiečio, lauką ir sustojo. Ten buvo didelis akmuo. Jie suskaldė vežimą, o karves aukojo kaip deginamąją auką Viešpačiui.
PBG(i) 14 A gdy wóz przyszedł na pole Jozuego Betsemity, tamże stanął. Tam też był kamień wielki; tedy porąbawszy drwa od onego wozu, ofiarowali one krowy na całopalenie Panu.
Portuguese(i) 14 Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o betsamita, parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto.
Norwegian(i) 14 Da vognen kom inn på betsemesitten Josvas mark, stanset den der. Der lå en stor sten. Da hugg de treverket i vognen i stykker og ofret kyrne til brennoffer for Herren.
Romanian(i) 14 Carul a ajuns în cîmpul lui Iosua din Bet-Şemeş, şi s'a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului, şi vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului.
Ukrainian(i) 14 А віз увійшов на поле бетшемешанина Ісуса, та й став там, а там був великий камінь. І вони накололи дров із воза, а корів принесли цілопаленням для Господа.
Reformed Dating