1 Timothy 1:5

Kabyle(i) 5 A sen-tiniḍ annect-agi iwakken a d-tessakiḍ deg wulawen-nsen leḥmala yeṣfan, ad ithedden lxaṭer-nsen yerna ad sɛun liman n tideț ɣer Sidi Ṛebbi.