1 Timothy 1:5

BKR(i) 5 Ješto konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého a z víry neošemetné.