1 Timothy 1:5

Norwegian(i) 5 Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro.