1 Timothy 1:5

Bulgarian(i) 5 А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, чиста съвест и нелицемерна вяра,