Matthew 16:26

IGNT(i)
  26 G5101 τι   G1063 γαρ For What G5623 (G5743) ωφελειται Is Profited G444 ανθρωπος A Man, G1437 εαν If G3588 τον The G2889 κοσμον World G3650 ολον Whole G2770 (G5661) κερδηση   G3588 την   G1161 δε He Gain, G5590 ψυχην   G846 αυτου And His Soul G2210 (G5686) ζημιωθη Lose? G2228 η Or G5101 τι What G1325 (G5692) δωσει Will Give G444 ανθρωπος A Man "as" G465 ανταλλαγμα   G3588 της An Exchange For G5590 ψυχης   G846 αυτου His Soul?