Acts 10:41

IGNT(i)
  41 G3756 ου NOT G3956 παντι TO ALL G3588 τω THE G2992 λαω PEOPLE, G235 αλλα BUT G3144 μαρτυσιν TO WITNESSES G3588 τοις WHO G4401 (G5772) προκεχειροτονημενοις HAD BEEN CHOSEN BEFORE G5259 υπο   G3588 του BY G2316 θεου GOD, G2254 ημιν TO US, G3748 οιτινες WHO G4906 (G5627) συνεφαγομεν DID EAT WITH G2532 και AND G4844 (G5627) συνεπιομεν DID DRINK WITH G846 αυτω HIM G3326 μετα   G3588 το AFTER G450 (G5629) αναστηναι HAD RISEN G846 αυτον HE G1537 εκ FROM AMONG "THE" G3498 νεκρων DEAD.