Proverbs 20

Esperanto(i) 1 La vino estas blasfemanto, ebriiga trinkajxo estas sovagxa; Kaj kiu delogigxas per ili, tiu ne estas prudenta. 2 Minaco de regxo estas kiel kriego de leono; Kiu lin kolerigas, tiu pekas kontraux sia animo. 3 Estas honoro por homo cxesigi malpacon; Sed cxiu malsagxulo estas malpacema. 4 En la malvarma tempo mallaborulo ne plugas; Li petos en auxtuno, kaj li nenion ricevos. 5 Intenco en la koro de homo estas profunda akvo; Sed homo sagxa gxin elcxerpos. 6 Multaj homoj proklamas pri sia boneco; Sed kiu trovos homon fidelan? 7 Virtulo iras en sia senpekeco; Felicxaj estas liaj infanoj post li. 8 Regxo, kiu sidas sur trono de jugxo, Disventumas per siaj okuloj cxion malbonan. 9 Kiu povas diri:Mi purigis mian koron, Mi estas libera de mia peko? 10 Neegalaj peziloj, neegalaj mezuroj, Ambaux estas abomenajxo por la Eternulo. 11 Ecx knabon oni povas ekkoni laux liaj faroj, CXu estas pura kaj justa lia konduto. 12 Orelon auxdantan kaj okulon vidantan: Ilin ambaux kreis la Eternulo. 13 Ne amu dormon, por ke vi ne malricxigxu; Malfermu viajn okulojn, kaj vi satigxos de pano. 14 Malbona, malbona, diras la acxetanto; Sed kiam li foriris, tiam li fanfaronas. 15 Oni povas havi oron kaj multe da perloj; Sed busxo prudenta estas multevalora ilo. 16 Prenu la veston de tiu, kiu garantiis por aliulo; Kaj pro la fremduloj prenu de li garantiajxon. 17 Malhonesta pano estas bongusta por homo; Sed lia busxo poste estos plena de sxtonetoj. 18 Intencoj fortikigxas per konsilo; Kaj militon oni faru prudente. 19 Kiu malkasxas sekreton, tiu estas kiel kalumnianto; Ne komunikigxu kun tiu, kiu havas largxan busxon. 20 Kiu malbenas sian patron kaj sian patrinon, Ties lumilo estingigxos meze de profunda mallumo. 21 Heredo, al kiu oni komence tro rapidas, Ne estas benata en sia fino. 22 Ne diru:Mi repagos malbonon; Fidu la Eternulon, kaj Li vin helpos. 23 Neegalaj peziloj estas abomenajxo por la Eternulo, Kaj malvera pesilo estas ne bona. 24 La irado de homo dependas de la Eternulo; Kiel homo povus kompreni sian vojon? 25 GXi estas reto por homo, se li rapidas nomi ion sankta Kaj esploras nur post faro de promeso. 26 Sagxa regxo dispelas malvirtulojn, Kaj venigas radon sur ilin. 27 La animo de homo estas lumilo de la Eternulo; GXi esploras cxiujn internajxojn de la korpo. 28 Favorkoreco kaj veremeco hardas regxon; Kaj per favorkoreco li subtenas sian tronon. 29 Gloro por junuloj estas ilia forto, Kaj ornamo por maljunuloj estas grizeco. 30 Vundoj de batoj devas penetri en malbonulon, Kaj frapoj devas iri profunde en lian korpon.