Proverbs 21

Esperanto(i) 1 Kiel akvaj torentoj estas la koro de regxo en la mano de la Eternulo: Kien Li volas, Li gxin direktas. 2 CXiuj vojoj de homo estas gxustaj en liaj okuloj; Sed la Eternulo pesas la korojn. 3 Plenumado de vero kaj justeco Estas al la Eternulo pli agrabla ol oferado. 4 Fieraj okuloj kaj aroganta koro, Kulturajxo de malvirtuloj, estas peko. 5 La entreprenoj de diligentulo donas nur profiton; Sed cxiu trorapidado kondukas nur al manko. 6 Akirado de trezoroj per lango mensogema Estas vanta bloveto, retoj de morto. 7 La rabo de malvirtuloj atakos ilin mem; CXar ili ne volis fari justajxon. 8 Malrekta estas la vojo de homo kulpa; Sed la agado de purulo estas gxusta. 9 Pli bone estas logxi sur angulo de tegmento, Ol kun malpacema edzino en komuna domo. 10 La animo de malvirtulo deziras malbonon; Lia proksimulo ne estas favorata de li. 11 Kiam blasfemanto estas punata, senspertulo farigxas pli sagxa; Kaj kiam oni instruas sagxulon, li akiras prudenton. 12 La Justulo rigardas la domon de malvirtulo, Kaj Li faligas malvirtulojn en malbonon. 13 Se iu sxtopas sian orelon kontraux kriado de malricxulo, Li ankaux vokos kaj ne estos auxskultata. 14 Sekreta donaco kvietigas koleron, Kaj donaco en la sinon, fortan furiozon. 15 Farado de justajxo estas gxojo por la virtulo Kaj teruro por la malbonaguloj. 16 Homo, kiu erarforigxis de la vojo de prudento, Eklogxos en komunumo de mortintoj. 17 Kiu amas gajecon, tiu havos mankon; Kiu amas vinon kaj oleon, tiu ne estos ricxa. 18 La malvirtulo estos liberiga anstatauxo por la virtulo, Kaj malpiulo por piuloj. 19 Pli bone estas logxi en lando dezerta, Ol kun malpacema kaj kolerema edzino. 20 CXarma trezoro kaj oleo estas en la domo de sagxulo; Sed homo malsagxa cxion englutas. 21 Kiu celas justecon kaj bonecon, Tiu trovos vivon, justecon, kaj honoron. 22 Kontraux urbon de fortuloj eliras sagxulo, Kaj li faligas gxian fortan fortikajxon. 23 Kiu gardas sian busxon kaj sian langon, Tiu gardas sian animon kontraux malfelicxoj. 24 Fiera malbonulo, kiun oni nomas blasfemulo, Agas kun kolero kaj malboneco. 25 La deziro de mallaborulo lin mortigas, CXar liaj manoj ne volas labori. 26 Tuttage li forte deziras; Sed virtulo donas kaj ne rifuzas. 27 Oferdono de malvirtuloj estas abomenajxo; Kiom pli, kiam li gxin alportas kiel pekoferon! 28 Mensoga atestanto pereos; Sed homo, kiu mem auxdis, parolos por cxiam. 29 Malvirtulo tenas sian vizagxon arogante; Sed virtulo zorgas pri sia vojo. 30 Ne ekzistas sagxo, ne ekzistas prudento, Ne ekzistas konsilo kontraux la Eternulo. 31 CXevalo estas preparata por la tago de milito; Sed la helpo venas de la Eternulo.