Acts 12:14-16

Danish(i) 14 Og da hun kjendte Peters Røst, abbnede hun af Glæde ikke Døren, men løb ind og forkyndte dem, at Peter stod for Døren. 15 Da sagde de til hende: du raser. Men hun stod fast derpaa, at det var saaledes. Men de sagde: det er hans Engel. 16 Men Peter blev ved at banke paa, og der de lode op, saae de ham og bleve saare forfærdede.