Acts 12:14-16

BKR(i) 14 A poznavši hlas Petrův, pro radost neotevřela dveří, ale vběhši, zvěstovala, že Petr stojí u dveří. 15 A oni řekli jí: I co blázníš? Ona pak potvrzovala, že tak jest. Tedy oni řekli: Anděl jeho jest. 16 Ale Petr předce tloukl. A otevřevše dveře, uzřeli jej, i ulekli se.